Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 31.01.2018

FURT CALIFICAT

Sentinţă penală - 31.10.2017

INFRACȚIUNEA DE ABUZ DE ÎNCREDERE

Sentinţă civilă - 28.09.2017

ORDONANŢĂ PREŞEDINŢIALĂ

Sentinţă civilă - 29.10.2014

FOND FUNCIAR

Sentinţă civilă - 22.08.2011

FOND FUNCIAR

Sentinţă civilă - 08.08.2011

ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENTIE

Sentinţă civilă - 18.11.2010

Subiect activ al contravenţiei. Nelegalitatea sancţionării administratorului societăţii pentru fapta contravenţională a persoanei juridice

Sentinţă civilă - 10.11.2010

Divorţ cu minori. Măsura încredinţării minorului după desfacerea căsătoriei. Calitatea de părinte mai îndreptăţit la încredinţare a părţilor. Importanţa opţiunii minorului în contextul materialului probator. Renunţarea la beneficiul pensiei de întreţ...

Sentinţă civilă - 03.11.2010

Fond funciar. Obligarea comisiei locale de fond funciar de punere în posesie şi întocmirea documentaţia necesară pentru emiterea titlului de proprietate

Sentinţă civilă - 21.09.2010

Contestaţie la executare-lipsă de interes

Sentinţă civilă - 24.08.2010

CREANŢĂ CERTĂ- SOMAŢIE DE PLATĂ

Sentinţă penală - 03.08.2010

Acordarea despăgubirilor civile în cazul infracţiunilor reglementate de O.U.G 195/2002.

Sentinţă civilă - 05.07.2010

Partaj succesoral. Hotărâre parţială art.270 cod procedură civilă

Sentinţă civilă - 22.06.2010

Acţiune în revendicare, când niciuna dintre părţi nu are titlu pentru bunul revendicat, compararea posesiilor

Sentinţă penală - 21.06.2010

Art.86 alin 1 din OUG 195/2002. Concurs de infracţiuni. Contopire

Sentinţă civilă - 01.06.2010

Competenţa teritorială în cazul cererilor privitoare la bunuri imobile

Sentinţă penală - 27.04.2010

Internare medicală.

Sentinţă penală - 23.04.2010

Liberare provizorie sub control judiciar

Sentinţă civilă - 12.04.2010

Plângere la Legea 18/1991. Constituire drept de proprietate teren intravilan

Sentinţă civilă - 16.03.2010

Inadmisibilitate-cerere de ordonanţă preşedinţială pentru încredinţare copil minor.