Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 24.04.2017

Recurs. Despăgubiri. Obligarea C.A.S. la plata contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere

Decizie - 18.01.2016

Recurs. Obligarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor la emiterea deciziei de despagubire

Decizie - 19.01.2015

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Despăgubiri

Decizie - 28.11.2014

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Litigiu privind functionari publici. Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat.

Decizie - 26.11.2014

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Obligatie de a face. Cerere de acordare a despagubirilor banesti prematur introdusa

Decizie - 11.02.2014

ACŢIUNE ÎN DESPĂGUBIRI ÎNDREPTATĂ ÎMPOTRIVA STATULUI ROMÂN – MĂSURA ASIGURATORIE A SECHESTURLUI ÎN PROCESUL PENAL

Decizie - 11.09.2013

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DESPĂGUBIRE. APLICAREA GREŞITĂ A ART.184 DIN H.G. NR.44/2004 CARE CONDIŢIONEAZĂ RESTITUIREA ACCIZELOR DE DEPUNEREA UNEI CERERI ANTERIOR MOMENTULUI EXPEDIERII PRODUSELOR ACCIZABILE ÎN STATUL MEMBRU DE DESTINAŢIE. PRINCIPIU

Decizie - 09.05.2013

Despăgubiri civile. Datorie vamală. Accesorii aferente debitului principal.

Decizie - 13.03.2013

DREPT CIVIL Acţiune în despăgubiri întemeiată pe prevederile Legii nr. 10/2001 pentru bunurile mobile preluate abuziv. Categoria bunurilor mobile pentru care se acordă despăgubiri în temeiul acestei legi. Art. 6 alin. 1,2 din Legea nr. 10/2001

Decizie - 07.03.2013

DREPT CIVIL. DESPĂGUBIRI PRETINSE ÎN BAZA PREVEDERILOR ART. 997 DIN CODUL CIVIL. DREPT DE RETENŢIE Art. 997 din Codul civil Legea nr. 177/1948 Decretul nr. 358/1948 Decretul Lege nr. 126/1990

Decizie - 06.03.2013

DREPT CIVIL Acţiune în despăgubire îndreptată împotriva Statului Român-arestare nelegală. Art. 504 Cod procedură penală

Decizie - 13.11.2012

Obligarea inculpatei la plata dobânzilor şi penalităţilor aferente datoriei principale

Decizie - 17.05.2012

DREPT CIVIL. ACŢIUNE ÎN PRESTAŢIE TABULARĂ. NEÎNDEPLINIREA TUTUROR CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE LEGE PENTRU ADMISIBILITATEA ACŢIUNII ÎN PRONUNŢAREA UNEI HOTĂRÂRI JUDECĂTOREŞTI CARE SĂ ŢINĂ LOC DE ACT AUTENTIC. Art. 27 din Legea nr. 7/1996 Art. 948 din...

Decizie - 31.01.2012

Greşita obligare a terţului asigurator la plata majorărilor de întârziere

Decizie - 06.12.2011

LITIGIU DE MUNCĂ. Divergenţe privind stabilirea cuantumului sumei datorate cu titlu de drepturi salariale neachitate în cazul concedierii anulate de instanţă. Inaplicabilitatea excepţiei autorităţii de lucru judecat

Decizie - 19.10.2011

DAUNE MATERIALE SI MORALE - ART. 504 COD PROCEDURA PENALA

Decizie - 19.10.2011

DAUNE MATERIALE ŞI MORALE – ART. 504 COD PROCEDURĂ PENALĂ

Decizie - 01.09.2011

Imprecizie ce deschide calea lămuririi hotărârii în condiţiile art. 2811 din Codul de procedură civilă.

Decizie - 10.05.2011

MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE. NELEGALA OBLIGARE A ASIGURATORULUI LA PLATA ACESTORA.

Decizie - 10.05.2011

DESPĂGUBIRI