Acţiune în simulaţie. Excepţia lipsei de interes. Condiţiile pentru existența unui interes în stabilirea naturii juridice reale a contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind în fapt o donaţie în ceea ce priveşte reclamanţii, descendenţii de gradul 1 ai vâ

Hotărâre 890 din 06.11.2019


Acţiunea în constatarea simulaţiei contractului de vânzare ca fiind o donaţie deghizată, deşi este o acţiune de sine stătătoare, o acţiune în constatare, imprescriptibilă, rezultatul ei nu poate fi fructificat decât în măsura în care acţiunea care o însoţeşte sau ar putea fi formulată ulterior, nu s-a prescris. Reclamanţii manifestă o evidentă lipsă de interes în formularea acţiunii, deoarece o cerere de reducţiune a liberalităţilor excesive este deja prescrisă, astfel că, în ipoteza admiterii acţiunii nu ar putea obţine ulterior un folos material. Acţiunea în constatarea simulaţiei este o acţiune patrimonială, urmărind în principal ocrotirea unui drept patrimonial, astfel că nu este suficient ca interesul invocat de reclamanţi să fie unul moral, ce provine din calitatea lor de descendenţi cu drepturi egale ai părinţilor care au gratificat doar pe unul dintre fii.

Cuprins pe materii: Drept Procesual Civil

Index alfabetic: excepţia lipsei de interes în cazul acţiunii în simulaţie

Temei de drept: Art. 32 alin. 1 lit. d Cod procedură civilă