Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 06.11.2019

Acţiune în simulaţie. Excepţia lipsei de interes. Condiţiile pentru existența unui interes în stabilirea naturii juridice reale a contractului de vânzare-cumpărare, ca fiind în fapt o donaţie în ceea ce priveşte reclamanţii, descendenţii de gradul 1 ai vâ

Decizie - 03.10.2019

Lipsa motivelor pentru anularea parțială a unui contract de vânzare cumpărare autentificat. Neîndeplinirea condițiilor necesare pentru dobândirea dreptului de proprietate cu titlu de uzucapiune tabulară

Decizie - 25.06.2019

Caracterul simulat al contractului de vanzare cumparare

Hotărâre - 01.04.2019

Simulaţie. Efecte hotărârii judecătoreşti care constată caracterul simulat al actului public faţă de terţi.

Decizie - 13.03.2018

Litigii cu profesionişti. Acţiune în constatarea şi declararea simulaţiei contractului de societate. Scopul şi interesul formulării acţiunii în simulaţie. Obiectul acţiunii în constatare

Decizie - 05.02.2018

Acţiune în simulaţie

Sentinţă civilă - 26.07.2017

Simulatie – conditii cumulative – solutie de admitere

Decizie - 17.05.2016

Constatare nulitate act juridic

Decizie - 13.01.2016

Simulaţia unui act juridic unilateral (declaraţie autentificată) în sensul de a se constata că reprezintă un antecontract de vânzare-cumpărare. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.

Decizie - 28.05.2014

Simulație - inopozabilitatea actului secret față de terți. Când simulația este ilicită, acțiunea în simulație este dublată de acțiunea în nulitate - simulația fiind sancționată cu nulitatea întregii operații.

Decizie - 18.12.2012

Constatarea caracterului simulat al unui contract de vânzare – cumpărare.

Decizie - 27.11.2012

Simulaţia

Decizie - 19.09.2012

Simulatie prin interpunere de persoane. Conditii legale. Dovada acordului simulator intervenit între cei trei cocontractanti. Admisibilitatea probei cu martori si prezumtii în lipsa contraînscrisului (instrumentum). Conditii legale.

Decizie - 04.04.2012

Simulaţie prin interpunere de persoane. Condiţii

Decizie - 16.02.2012

Acţiune în declararea simulatiei

Decizie - 15.12.2011

Cerere în constatarea unui proces simulat

Sentinţă civilă - 24.11.2011

Acţiune în pretenţii. Simulaţie prin interpunere de persoane. Act secret încheiat în formă verbală

Decizie - 25.10.2011

Simulaţia şi mandatul fără reprezentare.

Decizie - 30.09.2011

Simulaţie. Proba simulaţiei între părţile contractante se face potrivit dreptului comun.

Sentinţă civilă - 30.03.2011

acţiune în declararea simulaţiei