Spete jurisprudenta

Decizie - 18.09.2019

Caracterul inadmisibil al unei acţiuni în materie civilă având ca obiect „anulare act nepatrimonial” atunci când este vizat un raport de expertiză judiciară administrat ca probă într-un dosar penal

Sentinţă civilă - 07.08.2019

Conflict negativ de competenţă generat de obiectul dosarului „acţiune pauliană”

Decizie - 13.10.2014

Lipsa de diferenţiere, în ce priveşte termenul de introducere a acţiunii în anularea unui act administrativ, între motivele de nulitate absolută şi cele de nulitate relativă.

Decizie - 15.04.2013

Sancţiuni privind anularea dreptului de port şi folosire arme şi muniţii neletale

Decizie - 08.09.2010

Acţiune oblică. Dreptul creditorilor de a solicita partajarea unui bun deţinut de debitor în coproprietate, drept izvorât dintr-un antecontract de vânzare-cumpărare cu privire la acel teren. Obiect determinabil. Preţ determinabil.

Decizie - 14.11.2008

Acţiune în daune contra statului.

Decizie - 09.04.2008

Acţiunea în anularea unui act juridic este o acţiune (cerere) în realizare, indiferent că ar fi vorba de o nulitate absolută sau o nulitate relativă

Decizie - 22.10.2007

Admisibilitatea acţiunii. Acţiune în anulare a unei hotărâri date în procedură necontencioasă. Admisibilitate. Calitatea de persoană îndreptăţită a unui terţ.

Decizie - 12.10.2006

Acţiune pauliană .Împrumut încheiat formal pentru achitarea altor debite. Executarea silită a obligaţiilor din contractul de împrumut cu garanţie imobiliară şi mobiliară şi adjudecarea tuturor activelor aparţinând debitoarei.

Decizie - 28.10.2005

Acţiune în evacuare