Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 15.11.2018

Cerere suspendare executare act administrativ privind desfiinþarea pe cale administrativã a unei construcþii executatã fãrã autorizaþie pe domeniul public - art. 14 din Legea nr. 554/2004. Admitere

Sentinţă civilă - 02.10.2018

Contestaţie certificat de încadrare în grad de handicap admisă, în sensul recunoaşterii dreptului la asistent personal al reclamantului, respectiv a valabilităţii permanente a certificatului

Sentinţă civilă - 14.03.2018

Anulare hotărâre de consiliu local privind trecerea unui bun imobil în domeniul public

Sentinţă civilă - 16.10.2017

Refuz comunicare informaţii de interes public. Protocoale

Rezoluţie - 06.07.2017

Acţiune admisă, prin care autoritatea publică pârâtă este obligată la emiterea unei hotărîri de aprobare a vânzării, către reclamantul chiriaş, a imobilului, proprietate privată a Statului Român, obiect al contractului de locaţiune

Sentinţă civilă - 05.01.2017

Litigiu cu Curtea de Conturi. Acţiune respinsă ca neîntemeiată de către instanţa de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 12.06.2014

Litigiu privind funcţionarii publici – Legea nr. 188/1999 - Anulare ordin de aplicare sancţiune disciplinară

Sentinţă civilă - 10.12.2008

Contencios administrativ - anulare hotărâre adoptat de consiliul local.

Sentinţă civilă - 17.09.2008

Contencios administrativ; nelegalitate HCL. Hotărârea nr. 195/2006 prin care s-a hotărât schimbarea destinaţiei imobilului în litigiu din internat şi cantină şcolară în bloc de locuinţe este lovită de nulitate, întrucât aceasta a fost adoptată de căt...

Sentinţă civilă - 19.06.2008

Contencios administrativ fiscal - uspendare executare act administrativ.

Sentinţă civilă - 18.06.2008

Contencios administrativ - refuz nejustificat, obligarea autoritate publică la emitere act administrativ.

Sentinţă civilă - 11.06.2008

Contencios administrativ - suspendare executare act administrativ.

Sentinţă civilă - 02.04.2008

Contencios administrativ anularea parţială a actul administrativ contestat, conform dispozitivului sentinţei.