Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 23.06.2020

Respingere apel în materia litigii cu profesioniştii având ca obiect pretenţii

Sentinţă civilă - 29.05.2020

Anularea în contencios administrativ a unei decizii de impunere, prin care, în sarcina societăţii reclamante, s-au stabilit obligaţii de plată reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoare adăugată

Sentinţă civilă - 27.12.2018

Drepturi salariale funcţionari publici din administraţia publică locală

Decizie - 20.12.2018

Netemeinicia acţiunii în materie de succesiune având ca obiect stabilirea calităţii de moştenitor şi a masei succesorale rămase de pe urma defunctului, promovată de recurenta-reclamantă pe calea unei acţiuni oblice, derivă din faptul că, la momentul intro

Sentinţă civilă - 20.12.2018

Cerere, formulată în considerarea constatărilor auditorilor din cadrul Curţii de Conturi, având ca obiect angajarea răspunderii civile şi obligarea la repararea prejudiciului cauzat prin angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuielilor bu

Decizie - 19.12.2018

Apel-Contestaţie la executare împotriva unei executări silite întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 207/2015

Sentinţă civilă - 13.12.2018

Cerere având ca obiect anularea procesului-verbal al adunării creditorilor. Respingere

Sentinţă civilă - 13.12.2018

Admitere cerere de încuviinţare adopţie internă

Decizie - 12.12.2018

Consecinţele neacceptării moştenirii în termenul de opţiune succesorală, prevăzut de art. 1103 C.civ., respectiv 1 an de la data decesului

Sentinţă civilă - 03.12.2018

Angajarea răspunderii solidare a administratorului statutar al unei societăţi comerciale - art. 25 alin. 2 lit c şi d din Legea nr. 207/2015. Anulare act administrativ-fiscal în procedura judiciară

Sentinţă civilă - 29.11.2018

Anularea în contencios-administrativ a unor decizii de impunere privind impozitul pe clădiri

Decizie - 28.11.2018

Acţiune pentru ocrotirea majorului pus sub interdicţie judecătorească având ca obiect îndepărtarea tutorelui şi desemnarea în această calitate a unei alte persoane. Admitere în parte, după rejudecarea în apel

Sentinţă civilă - 28.11.2018

Stingerea prin compensare a creanţelor restante ale unui beneficiar din plăţile viitoare

Sentinţă civilă - 27.11.2018

Litigiu privind drepturile salariale ale funcţionarilor publici

Sentinţă civilă - 26.11.2018

Drepturi salariale personal contractual

Decizie - 22.11.2018

Promovare cerere de revizuire şi contestaţie în anulare împotriva deciziei din apel prin care s-a admis excepţia insuficientei timbrări. Contestaţie în anulare respinsă ca tardiv introdusă. Revizuire respinsă ca inadmisibilă.

Sentinţă civilă - 22.11.2018

Litigii cu profesioniştii-Acţiune admisă având ca obiect pretenţii-debit principal + daune moratorii

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Încetare de drept mandat viceprimar. Incompatibilitate

Sentinţă civilă - 20.11.2018

Contestaţie împotriva Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economico nedeclarate organelor fiscale

Sentinţă civilă - 15.11.2018

Cerere suspendare executare act administrativ privind desfiinþarea pe cale administrativã a unei construcþii executatã fãrã autorizaþie pe domeniul public - art. 14 din Legea nr. 554/2004. Admitere