Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.07.2009

Registrul Comerţului. Obligativitatea citării intervenientului.

Decizie - 30.06.2009

Individualizarea judiciară a modalităţii de executare a pedepsei. Respectarea principiului proporţionalităţii. Art.72 Cod penal

Decizie - 19.06.2009

Constatarea existenţei raportului de muncă. Obligaţia acordului angajatorului pentru existenţa acestui raport. Începând cu data de 01.01.2008, intimata a prestat activitate specifică funcţiei de administrator în interesul reclamantei. La dat...

Sentinţă civilă - 19.06.2009

Legea 112/1995

Decizie - 05.06.2009

Calitate procesuală pasivă a Asociaţiei de Proprietari în materia Legii nr.10/2001. (art.22 şi art.26 din Legea nr.10/2001).

Decizie - 26.05.2009

Scutire de plata accizelor. Nedepunerea în termen a situaţiilor centralizatoare.

Decizie - 09.04.2009

Contencios fiscal. Condiţii pentru restituirea sumelor achitate cu titlu de obligaţii fiscale. Impozit pe salariu pentru activităţi desfăşurate în folosul unei societăţi comerciale slovace

Decizie - 03.04.2009

cţiune în anularea actelor administrativ fiscale. Antrenarea răspunderii solidare a unui terţ poprit în temeiul art. 149 Cod Procedură Fiscală.

Sentinţă civilă - 06.03.2009

Reincredintare minori

Decizie - 22.05.2006

Contencios administrativ. Cerere rambursare T.V.A. aferentă activităţii de export. Condiţii de admisibilitate

Decizie - 22.01.2006

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL. VALABILITATE. MODIFICAREA ORDINII DE ZI.

Decizie - 29.11.2005

Fara titlu

Decizie - 18.11.2005

Fara titlu

Decizie - 17.11.2005

Fara titlu

Decizie - 01.11.2005

Fara titlu

Decizie - 01.01.2005

Fara titlu

Hotărâre - 01.01.2005

Pentru a consulta jurisprudenţa instanţei, accesaţi site-ul http://www.justitie-ag.ro/tr_ag/practica_instanta.asp

Decizie - 01.01.2005

Pentru a consulta jurisprudenţa instanţei, accesaţi site-ul http://www.justitie-ag.ro/jud%5Fpit/practica_instanta.asp