Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 21.04.2015

Obligaţia de a nu conduce anumite vehicule stabilite de instanţă. Art. 85 alin. 2 lit. g din noul Cod penal.

Decizie - 17.02.2015

Concurs de infracţiuni. Condamnare potrivit legii vechi şi condamnare potrivit legii noi. Situaţie neacoperită de decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţional a României.

Decizie - 10.02.2015

5.Durata internării într-un centrul de reeducare. Art. 125 alin. 2 teza a II-a din noul Cod penal. Noţiunea de „pedeapsă prevăzută de lege”. Art. 187 din Codul penal.

Decizie - 02.06.2014

Art. 336 alin. 1 din noul Cod penal. Dezlegarea dată prin decizia nr. 3/2014 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor probleme de drept în materie penală.

Decizie - 21.05.2014

Împăcarea părţilor. Condiţii de formă.

Decizie - 20.01.2014

Infracţiunea prevăzută de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Latura civilă. Limitarea accesoriilor la plata cărora poate fi obligată partea responsabilă civilmente - societate comercială - aflată în insolvenţă.

Decizie - 16.09.2013

Contopire pedepse în calea de atac. Regula şi excepţiile instituite prin decizia nr. 70/2007, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii.

Decizie - 06.12.2012

Art. 84 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului.

Decizie - 03.12.2012

Infracţiune continuată. Acte de executare la intervale scurte de timp. Infracţiune simplă.

Decizie - 26.11.2012

Art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Înţelesul sintagmei “număr fals de înmatriculare”.

Decizie - 10.05.2012

Infracţiunea prevăzută de art. 38 din Legea 319/2006 . Elemente constuitutive. Circumstanţe atenuante judiciare.

Decizie - 08.05.2012

Infracţiune de pericol. Inexistenţa prejudiciului. Greşita obligare a inculpatei minore la plata cheltuielilor judiciare în favoarea statului în solidar cu partea responsabilă civilmente.

Decizie - 30.04.2012

Infracţiunea prevăzută de art. 85 alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2002.Elemente constitutive.

Decizie - 12.03.2012

Eroarea de fapt prev.de art.51 alin.1 Cod penal.

Decizie - 08.02.2011

Contopirea pedepselor conform prevederile art.61 alin.1 Cod penal.

Decizie - 30.11.2010

Subiect activ al infracţiunii de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti poate fi orice persoană, fără a prezenta relevanţă dacă făptuitorul a fost sau nu parte în procesul în care s-a pronunţat hotărârea la a cărei executare se împotriveşte. În ace...

Decizie - 22.06.2010

Conducerea pe drumurile publice a unui autoturism ale cărui numere de înmatriculare sunt expirate întruneşte doar elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 85 al. 1 din OUG nr. 195/2002, nu şi pe cele ale infracţiunii prev. de art. 85 al...

Decizie - 15.06.2010

Fapta administratorului unei societăţi comerciale, de a-şi însuşi sumele de bani cuvenite societăţii şi de a le folosi în scopuri care contravin intereselor acesteia, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 272 pct. 2 din Le...

Decizie - 08.06.2010

Emiterea unei file CEC cu data nespecificată de către inculpat – administrator al unei societăţi comerciale, cu ocazia încheierii unui contract de vânzare - cumpărare, în vederea garantării plăţii mărfurilor ce urmau a fi livrate, se circumscrie emit...

Decizie - 19.11.2009

Infracţiuni grave. Cerere de înlocuire a măsurii arestării preventive cu măsura obligării de a nu părăsi localitatea. Menţinerea temeiurilor care au stat la baza luării măsurii arestării. Încheiere de admitere a cererii. Netemeinicie.