Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 11.06.2012

Cerere de aajutor public pentru cererea de repunere pe rol

Sentinţă civilă - 20.09.2010

Anulare certificat de moştenitor

Sentinţă civilă - 29.01.2010

Evacuare respinsă necesitatea asigurării unui just echilibru între imperativele de apărare a drepturilor fundamentale ale părţilor.

Sentinţă civilă - 22.09.2009

Anulare contract de vânzare cumpărare. Lipsa discernământului unuia dintre soţii vânzători la încheierea actului.

Sentinţă civilă - 21.09.2009

Acţiune în constatarea nulităţii contractului de împrumut cu garanţie imobiliară. Aplicarea de către instanţă a principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nimănui nu îi este îngăduit să se prevaleze de propria incorectitudine sau imora...

Sentinţă civilă - 21.09.2009

Anulare contract de vânzare cumpărare. Autoritate de lucru judecat. Valorificarea aceluiaşi drept printr-o nouă cerere de chemare în judecată, similară în ce priveşte motivarea în fapt cât şi în drept, cu acelaşi scop urmărit şi aceeaşi cauză juridic...

Hotărâre - 02.05.2007

Acţiune în anularea unui certificat medico legal întocmit de IML. Inadmisibilitate. Necompetenţa generală a instanţelor judecătoreşti în soluţionarea cererii.

Hotărâre - 22.11.2006

Contract de vânzare cumpărare, cu rezerva uzufructului viager. Nulitate – lipsa consimţământului, eroare asupra obiectului contractului, dol, violenţă, preţ neserios. Evacuarea titularilor nudei proprietăţi pentru imposibilă convieţuire. Incidenţa ar...

Hotărâre - 15.11.2005

Nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare pentru eroare-obstacol. Condiţiile intervenirii acestei cauze de nulitate. Mijloace de probă.