Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 17.12.2019

Încuviinţare executare silită – titlul executoriu constând în contract de credit

Hotărâre - 27.09.2019

Fals în înscrisuri sub semnătură privată, coproprietari, producerea de consecinţe juridice

Hotărâre - 29.08.2019

Contestaţie la executare – suspendare executare silită

Hotărâre - 24.06.2019

Admisibilitate, persoanele care pot formula contestaţie împotriva duratei procesului penal, calitatea de persoană vătămată recunoscută de organele de urmărire penală

Hotărâre - 29.05.2019

Plângere contravenţională - depozitat deşeuri - admisă

Hotărâre - 27.05.2019

neplata despăgubirilor civile

Hotărâre - 10.05.2019

pretenţii – restituire integrală a sumelor de bani achitate - daune interese – respins

Hotărâre - 12.04.2019

Plângere contravenţionala O.U.G. nr. 195/2002 - respinsă

Hotărâre - 14.03.2019

Încuviinţare executare silită – competenţă teritorială

Hotărâre - 15.02.2019

Admisibilitate, persoanele care pot formula contestaţie împotriva duratei procesului penal, persoana bănuită de săvârşirea infracţiunii

Hotărâre - 18.01.2019

Contestaţie la executare – anulare somaţie

Hotărâre - 21.12.2018

Achitare legitimă apărare, eroare asupra existenței legitimei apărări

Hotărâre - 01.11.2018

Plângere contravenţională – elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 2 pct. 3.1 din Legea nr. 61/1991

Hotărâre - 22.10.2018

Nerespectarea termenului de depunere a plângerii prealabile de către o persoană cu privire la care există indicii că nu are discernământ

Hotărâre - 26.09.2018

Cerere de valoare redusă despăgubiri B.A.A.R TIP SENTINŢĂ: hotărâre civilă

Hotărâre - 20.09.2018

Rectificare carte funciară – declinat - necompetență materială

Hotărâre - 30.03.2018

Achitare, lipsa altor persoane decât organele de poliție

Hotărâre - 27.03.2018

Infracţiunea de concurenţă neloială, diferenţa dintre firmă şi marcă

Hotărâre - 05.03.2018

Achitare, prezentarea în faţa organului de cercetare penală sub o identitate falsă, luarea unei declaraţii sub o identitate falsă

Hotărâre - 24.07.2017

Încetare proces penal ne bis in idem, sancţionare contravenţională