Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 06.09.2016

CONTENCIOS ADMINISTRATIV.Acţiune având ca obiect obligarea pârâtei UAT să acorde reclamanţilor, angajaţi ai acesteia, despăgubiri echivalente cu contravaloarea tichetelor de vacanţă

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune formulată de reclamant având calitatea de salariat în baza contractului individual de muncă încheiat cu Serviciul de Ambulanţă. Competenţa funcţională a Secţiei de contencios administrativ şi fiscal cu privire la anularea deciziei de sanc

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM .Acţiune având ca obiect acordarea diferenţei între dobânda calculată la data restituirii sumei încasate cu titlu de taxă de poluare, în baza unei hotărâri judecătoreşti şi dobânda fiscală. Aplicabilitatea Dec. RIL 14/2015

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect suspendarea, în temeiul art. 14 din Legea 554/2004, a executării procesului verbal întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale şi a avizului de inspecţie fiscală. Caracterul de acte administrativ-fiscale a celor două acte a căro

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect atât anularea deciziei de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziei de impunere, cât şi a deciziei de impunere, în situaţia în care contestaţia a fost respinsă pentru neîndeplinirea unor condiţii procesuale,

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect obligarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) la plata sumelor reprezentând despăgubiri acordate potrivit Legii 290/2003. Excepţia lipsei calităţii procesual active a ANRP.

Hotărâre - 06.09.2016

CONT.ADM.Acţiune având ca obiect obligarea primarului la plata majorărilor salariale pentru membrii echipelor de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene

Hotărâre - 06.09.2016

COMERCIAL.Cerere de suspendare a executării silite pe calea ordonanţei preşedinţiale. Îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate

Hotărâre - 06.09.2016

INSOLVENTA.Contestaţie formulată împotriva raportului de activitate a administratorului judiciar/lichidatorului judiciar. Admisibilitatea contestaţiei

Hotărâre - 06.09.2016

INSOLVENTA.Acţiune având ca obiect atragerea răspunderii personale a moştenitorului defunctului care a avut calitatea de administrator al societăţii falite

Hotărâre - 06.09.2016

INSOLVENTA.Calitatea procesuală activă a reclamantei a cărei creanţă se situează sub pragul prevăzut de art. 138 alin. 3 din Legea 85/2006 cu privire la acţiunea având ca obiect atragerea răspunderii personale a asociaţilor societăţii debitoare

Hotărâre - 06.09.2016

INSOLVENTA.Cerere de dizolvare a unor societăţi comerciale formulată de o altă persoană decât ORC. Calitatea procesuală pasivă a ORC

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.infracţiunile de evaziune fiscală şi primirea la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea contractelor individuale de muncă

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.Infracţiuni de lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.Infracţiunii de tentativă la omor

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de persoane, proxenetism si proxenetism calificat

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.Infracţiuni de acces ilegal la un sistem informatic

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.Infracţiuni de evaziune fiscală

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.Infracţiuni de vătămare corporală şi infracţiuni de lovire sau alte violente

Sentinţă penală - 28.03.2016

PENAL.infracţiuni de stopaj la sursă şi evaziune fiscală