Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 17.04.2015

Acţiune în răspundere civilă delictuală pentru actele procedurale săvârşite de organele de urmărire penală. Calitatea procesuală pasivă a Statului Român. Durata rezonabilă a cercetării penale.

Sentinţă civilă - 24.02.2015

Comparare de titluri – contract de vânzare cumpărare şi hotărâre judecătorească ulterioară pronunţată în uzucapiune. Distincţie între autoritate de lucru judecat şi opozabilitate.

Sentinţă civilă - 18.11.2014

Eroarea obstacol – cauză de nulitate absolută. Admisibilitatea probei testimoniale în raport de dispoziţiile Codului civil 1864 într-o acţiune introdusă după intrarea în vigoare a noului Cod civil. Domeniul de aplicabilitate al disp. art.26 alin.1 din Cod

Sentinţă civilă - 23.04.2014

: Inadmisibilitatea anulării hotărârii AGA a debitoarei în temeiul Legii nr.31/1190 după deschiderea procedurii insolvenţei..

Sentinţă civilă - 22.04.2014

Eroarea-obstacol şi fictivitatea sau neseriozitatea preţului – condiţii. Caracterul neutil al probei cu expertiză grafoscopică şi expertiză evaluatorie.

Sentinţă civilă - 19.11.2013

Drept civil. Acţiune în răspundere civilă delictuală. Daune morale suferite ca urmare a loviturilor aplicate de pârâţi. Îndeplinirea condiţiilor art. 998-999 C.civ. în vigoare la data introducerii acţiunii.

Decizie - 11.11.2010

Acţiune în constatarea vânzării-cumpărării. Calitatea procesuală pasivă a succesorilor legali ai promitentului vânzător.

Decizie - 30.03.2010

Formularea unei acţiuni întemeiate pe prevederile art.111 C.pr.civilă presupune ca în patrimoniul reclamantului să preexiste dreptul de proprietate a cărui constatare, cu efect declarativ

Decizie - 16.02.2010

Drept civil

Decizie - 22.01.2010

Drept civil