Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.02.2019

Stabilire domiciliu minor. Ineresul superior al copilului de a creşte alături de părinte

Sentinţă civilă - 05.11.2018

Hărţuirea şi discriminarea la locul de muncă

Sentinţă civilă - 01.11.2018

Contestaţie decizie de pensionare. Cerere de valorificare a unei adeverinţe privind încadrarea în grupa superioară de muncă. Lipsa actului administrativ de nominalizare

Sentinţă civilă - 27.09.2018

Inadmisibilitate cerere de anulare a răspunsului la plângerea prealabilă pentru lipsa caracterului de act administrativ. Drepturi salariale ale funcţionarilor publici din cadrul caselor judeţene de asigurări de sănătate

Sentinţă civilă - 28.06.2018

Calcul impozit/taxa pe clădire în funcţie de documente justificative şi nu de anumite situaţii de fapt invocate de reclamant

Sentinţă civilă - 07.06.2018

Culpa procesuală în acordarea cheltuielilor de judecată

Sentinţă civilă - 10.05.2018

Achiziţii publice. Pretenţii - încasări necuvenite în urma controlului financiar realizat de auditorii Curţii de Conturi. Netemeinicie

Hotărâre - 08.05.2018

1.Posibilitatea solicitării de daune cominatorii după intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă, anterior existenţei unui titlu executoriu

Sentinţă civilă - 03.05.2018

Lipsă justificare a iminenţei pericolului social concret de către organul fiscal în decizia de instituire a măsurilor asiguratorii

Sentinţă civilă - 11.04.2018

Acţiune în răspundere civilă delictuală. Dezincriminarea infracţiunii de speculă

Sentinţă civilă - 30.03.2018

Nelegalitate hotărâre de consiliu local prin care se stabilesc indemnizaţii neprevăzute de lege; lipsă calitate procesuală activă a prefectului în ceea ce priveşte recuperarea sumelor acordate în mod nelegal

Sentinţă civilă - 27.03.2018

Ieşire din indiviziune. Neîndeplinirea procedurii prealabile reglementată de art. 193 alin.3 din Codul de procedură civilă. Admisibilitate acţiune. Din interpretarea literală a textului art. 193 din Codul de procedură civilă, rezultă că efectuarea acesto

Sentinţă civilă - 16.03.2018

1.Clauza leonină în contractul de asociere în participaţiune, disimularea unei chirie sub forma cotei minime de beneficii

Sentinţă civilă - 08.03.2018

Acțiune în răspundere contractuală. Costuri suplimentare urmare a prelungirii perioadei de execuţie. Teoria impreviziunii.

Sentinţă civilă - 13.02.2018

Hotărâre care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Llipsa acordului unuia dintre coproprietari. Incidenţa deciziei nr. 12/2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un recurs în interesul legii

Sentinţă civilă - 09.02.2018

Finanţare nerambursabilă POSDRU. Cheltuieli eligibile, aplicare art. 2 alin. l din HG nr.759/2007

Sentinţă civilă - 08.12.2017

1.Contestaţia la măsura administratorului judiciar de respingere a unei cereri de plată, debite anterioare deschiderii procedurii

Sentinţă civilă - 17.10.2017

Delegarea salariatului pentru o perioadă de 60 zile

Sentinţă civilă - 12.10.2017

Decizie impunere. Impozit pe clădiri. Data dobândirii construcţiei în cazul nefinalizării în termenul prevăzut de autorizaţia de construire.

Sentinţă civilă - 05.10.2017

Contestaţie decizie de pensionare. Cerere de valorificare a unei adeverinţe privind venituri brute pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări sociale. Respectarea principiului contributivității