Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 16.06.2017

Aprecierea valorii probatorii a informaţiilor furnizate de raportul de expertiză în condiţiile art.264 C.Pr.Civ Neformularea apelului provocat de către intimatul – reclamant împotriva altei persoane care a figurat în primă instanţă şi care nu este parte

Sentinţă civilă - 14.06.2017

Contestaţie decizie sancţionare inginer silvic Condiţii legale de aplicare a sancţiunii : motive de fapt şi de drept

Sentinţă civilă - 08.06.2017

Funcţionar public cu statut special – poliţist de frontieră Decontare cheltuieli transport

Decizie - 24.03.2017

Protecţia consumatorului Clauză nulă privind dobânda în contractul de credit fără bună credinţă, cu încălcarea bunelor moravuri, cu intenţia de a vătăma şi păgubi, în mod excesiv şi nerezonabil a dreptului de a pretinde dobânda

Decizie - 19.09.2016

Protecţia consumatorului Contract de credit Ofertă înşelătoare de contractare a împrumutului în monedă străină (franci elveţieni) Neinformarea completă, corectă şi precisă ale serviciilor financiare oferite conform art.27 şi 45 din codul consumului

Sentinţă penală - 26.10.2011

Contestaţie la executare. Reindividualizarea pedepsei. Inadmisibilitate.

Sentinţă penală - 05.10.2011

Întrerupere executare pedeapsă. Condamnat cetăţean străin. Motive familiale legate de familia aflată în Japonia. Admisibilitate

Decizie - 15.09.2011

Necitarea părţilor la efectuarea lucrării de expertiză, chiar dacă este motivată de expert, nu realizează proba administrată, ci obligă instanţa să dispună refacerea acesteia.

Decizie - 14.09.2011

Acţiunea prin care Comisia locală de fond funciar solicită instanţei să constate că a procedat la punerea în posesie presupune administrarea probei cu expertiză tehnică spre a se verifica dacă amplasamentul propus corespunde dispoziţiilor hotărârii j...

Decizie - 07.09.2011

Acţiunea prin care se tinde la modificarea titlului de proprietate în privinţa amplasamentului terenului nu poate fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât punerea în posesie este atributul exclusiv al Comisiei locale de fond funciar, ci, în raport de dr...

Sentinţă penală - 09.06.2011

Liberare condiţionată. Recurs admis. Dovezi temeinice de îndreptare. Analize succesive ale comportamentului condamnatului pe perioada executării pedepsei

Sentinţă civilă - 27.05.2011

Cererea de intervenţie accesorie în favoarea apelantului-reclamant este admisibilă atâta vreme cât intervenientul invocă un drept de proprietate asupra imobilului în litigiu şi conduce la casarea hotărârii pronunţată fără respectarea cadrului procesu...

Sentinţă penală - 04.05.2011

Contestaţie la executare. Aplicarea art.320 /1 Cod procedură penală. Admisibilitate

Sentinţă penală - 23.03.2011

Întrerupere executare pedeapsă. Motive medicale. Condiţii.

Hotărâre - 15.11.2010

Excepţie de nelegalitate. Condiţii de admisibilitate

Decizie - 09.11.2010

Admiterea apelului şi trimitere spre rejudecare. Nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la sesizarea instanţei. Nerezolvarea fondului cauzei. Nesoluţionarea acţiunii civile alăturate acţiunii penale.

Sentinţă civilă - 01.10.2010

Ministerul Finanţelor Publice are calitatea procesuală în cererea de chemare în garanţie formulată în litigiul privind raporturile de muncă atâta vreme cât obligaţiile de plată a drepturilor băneşti privesc sume alocate la bugetul statului.

Decizie - 03.09.2010

Admiterea recursului şi trimitere spre rejudecare. Nulitate absolută. Nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la judecarea cauzei în şedinţă publică.

Decizie - 28.04.2010

Drept civil. Răspunderea civilă contractuală. Neînserarea clauzei care conduce obligaţia vânzătorului de a monta instalaţia solară nu îndreptăţeşte pe cumpărător să pretindă reducerea preţului.

Decizie - 16.04.2010

Drept civil. Succesiune. Calitate procesuală pasivă. Potrivit cu disp. art. 680 C. civ., în lipsa de moştenitori legali sau testamentari, Statul Român poate pretinde succesiunea vacantă, astfel că este justificată calitatea procesuală pasivă în acţi...