Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 21.11.2017

Acţiune în constatare, uzucapiune, posesie echivocă, posesie corpore alieno, moştenitori

Sentinţă civilă - 01.11.2016

ACTIUNE DE PUNERE SUB INTERDICTIE

Sentinţă civilă - 31.08.2016

Denumire asociat: punere sub interdicţie

Sentinţă civilă - 19.09.2014

SOLICITAREA CONSTATĂRII DOBÂNDIRII DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI PRIN CONSFINŢIREA ACORDULUI DE MEDIERE. RESPINGERE. VERIFICĂRI OBLIGATORII ALE INSTANŢEI CU PRIVIRE LA ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PENTRU A UZUCAPA

Sentinţă civilă - 18.03.2014

Admite excepţia inadmisibilităţii

Sentinţă civilă - 26.02.2014

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 26.02.2014

Acţiune în constatare – Clauze abuzive

Sentinţă civilă - 18.11.2013

Acţiune în constatare - Accesiune imobiliară

Sentinţă civilă - 26.06.2013

Domeniu: acţiune în constatare; principiul nemo dat quod non habet;

Sentinţă civilă - 03.11.2010

Actiune in constatare

Sentinţă civilă - 16.02.2010

Interpretarea clauzei penale care nu poate fi calificata in speta ca o clauza de razgandire. Aplicarea principiilor de interpretare a actului juridic civil potrivit cu care trebuie sa se confere prioritate vointei reale a partilor, iar conventiile ...

Sentinţă civilă - 08.04.2009

Acţiune în constatare.neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1895 c.civ. Consecinţe

Sentinţă civilă - 19.03.2009

acţiune în constatare. Înscris sub semnătură privată

Sentinţă civilă - 04.03.2009

Acţiune având ca obiect „anulare act”. Lipsă discernământ. Consecinţe

Sentinţă civilă - 12.01.2009

Uzucapiune Respinsă – posesie echivocă. Acţiunea a fost formulată de un singur coproprietar, fără să se fi realizat ieşirea din indiviziune. S-a constatat că reclamantul exercită un drept de proprietate exclusiv doar asupra cotei sale ideale şi abstr...