Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 10.02.2012

Acţiune în evacuare. Fost proprietar care şi-a redobândit imobilul. Ingerinţa în dreptul de proprietate a O.U.G. nr. nr. 40/1999

Decizie - 03.02.2012

Expropriere pentru cauză de utilitate publică. Acordarea despăgubirilor prevăzute de lege. Neîndreptăţire şi la „folosul de tras”

Decizie - 02.02.2012

Acţiune confesorie. Servitute de trecere cu piciorul. Teren aflat în coproprietate. Nechemarea în judecată a tuturor coproprietarilor fondului aservit. Respingere

Decizie - 02.02.2012

Acţiune în grăniţuire şi revendicare. Imobile învecinate. Stabilirea liniei de hotar ţinând seama de ieşirea din indiviziune a părţilor

Decizie - 27.01.2012

Acţiune în grăniţuire. Stabilirea liniei de hotar pe aliniamentul avut în vedere de instanţă la pronunţarea soluţiei într-o acţiune anterioară, având ca obiect revendicare

Decizie - 26.01.2012

Acordarea a ceea ce nu s-a cerut. Solicitarea prin acţiune a preţului de piaţă al apartamentului, şi acordarea de către instanţă a preţului actualizat. Nelegalitate

Decizie - 13.01.2012

Acţiune în revendicare. Dovada dreptului de proprietate. Admitere

Decizie - 12.01.2012

Partajarea imobilelor restituite în temeiul Legii nr. 10/2001, condiţionat de restituirea despăgubirilor primite în baza Legii nr. 112/1995

Decizie - 19.12.2011

Citarea părţilor. Păstrarea termenului în cunoştinţă după disjungere

Sentinţă civilă - 16.12.2011

Competenţă materială. Excepţie invocată după începerea dezbaterilor asupra fondului. Respingere

Decizie - 08.12.2011

Restituirea cauzei la procuror. Nelegalitate.

Decizie - 07.12.2011

Contradicţie între considerente şi dispozitiv. Situaţie în care nu s-a copiat integral conţinutul minutei. Remediere pe calea îndreptării erorilor materiale

Decizie - 24.11.2011

Lovituri cauzatoare de moarte. Stabilirea prejudiciului moral şi material în echitate în favoarea părţii civile. Răspunderea civilă delictuală nu este limitată de posibilităţile de plată ale inculpatului, principiul aplicabil fiind cel al reparării i...

Decizie - 21.11.2011

Acţiune având ca obiect obligarea Agenţiei Judeţene pentru Prestaţii Sociale, la eliberarea documentelor care atestă stagiul de cotizare în sistemul public de pensii. Admitere

Decizie - 21.11.2011

Ordonanţă preşedinţială. Cerere de suspendare a deciziei de revizuire a pensiei. Lipsa condiţiei urgenţei

Decizie - 18.11.2011

Soluţionarea acţiunii pe un temei juridic, iar a apelului pe un alt temei juridic. Casare cu trimitere la instanţa de apel, în vederea soluţionării cauzei în limitele învestirii primei instanţe

Decizie - 18.11.2011

Obligaţie de întreţinere. Debitor care mai are un copil în întreţinere. Stabilirea cuantumului pensiei

Decizie - 17.11.2011

Infracţiunea de trafic de influenţă prevăzută de art. 257 C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000. utilizarea de către denunţător pentru dovedirea infracţiunii a unui mijloc de dovedire a infracţiunii a unui mijloc de probă ilegal obţinut.

Decizie - 17.11.2011

Acţiune având ca obiect obligaţie de a face, respectiv desfiinţarea contrucţiei. Soluţionare în cadrul acţiunii în revendicare. Admiterea recursului şi apelului şi repsingerea acţiunii

Decizie - 16.11.2011

Calitate procesuală pasivă. Acţiune intentată de angajat împotriva angajatorului, pentru obligarea la restituirea sumelor reţinute în plus cu titlu de contribuţii şi impozit. Respingere pentru lipsa calităţii procesuale pasive