Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 22.01.2013

Spor pentru vechime în muncă. Cuantum prevăzut în contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional. Îndreptăţire.

Decizie - 13.06.2012

Completare hotărâre. Solicitare de constatare a uzucapiunii, formulată de pârâtă cu titlu de apărare. Inadmisibilitateî

Decizie - 23.05.2012

Reducerea onorariului de avocat cu ocazia deliberării, fără solicitarea micşorării lui de către partea adversă sau punerea acestui aspect din oficiu în discuţia părţilor

Decizie - 18.05.2012

Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei unei societăţi comerciale dizolvate de drept. Condiţii. Lipsa dovezii unor creanţe certe, lichide şi exigibile, precum şi a calităţii de debitor sau a stării de insolvenţă. Respingerea cererii

Decizie - 18.05.2012

Închiderea procedurii falimentului. Lipsa avansului sumelor necesare pentru continuarea procedurii şi a bunurilor valorificabile pentru susţinerea cheltuielilor. Recurs declarat de creditori. Respingere

Decizie - 16.05.2012

Funcţionar public. Încetarea raportului de serviciu. Legea nr. 329/2009. Reorganizarea instituţiei şi reducerea postului. Nerespectarea criteriilor legale. Anularea deciziei şi reîncadrarea pe post

Decizie - 16.05.2012

Contencios administrativ. Executarea hotărârilor judecătoreşti. Specificitatea procedurii. Solicitare întemeiată pe art. 24 din Legea nr. 554/2004. Hotărâre judecătorească prin care a fost anulată o hotărâre a consiliului local. Respingerea acţiunii

Decizie - 16.05.2012

Executarea creanţelor datorate de instituţiile publice. Solicitare de suspendare a executării până la acordarea unor noi termene de graţie. Respingere

Decizie - 16.05.2012

Funcţionar public. Salarizare. Legea nr. 330/2009 şi OUG nr. 1/2010. Neluarea în considerare a drepturilor stabilite prin contracte şi acorduri colective şi contracte individuale de muncă încheiate cu nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare

Decizie - 14.05.2012

Contestaţie act administrativ fiscal. Lipsa de pe facturi a menţiunilor necesare pentru a conferi calitatea de documente justificative

Decizie - 04.05.2012

Cerere pentru anularea unor plăţi efectuate după data deschiderii procedurii insolvenţei. Necesitatea ca titularul cererii să dovedească calitatea de persoană interesată. Creditor care nu ar fi putut beneficia oricum de sumele plătite. Respingerea ce...

Decizie - 03.05.2012

Raport de inspecţie fiscală. Act prin care nu se stabilesc, modifică sau sting drepturi şi obligaţii fiscale. rolul său fiind de a sta la baza emiterii deciziei de impunere. Inspectori neavând legitimaţii actualizate. Nulitate relativă. Lipsa vătămării

Decizie - 03.05.2012

Nulitatea actului administrativ fiscal. Nemenţionarea exactă a numelui, prenumelui, CNP-ului, domiciliului fiscal, neimpunerea fiecărei persoane pentru partea de teren aflată în proprietatea sa

Decizie - 03.05.2012

Ordonanţa preşedinţială având ca obiect suspendarea actului administrativ. Inadmisibilitate având în vedere dispoziţiile legale speciale existente în materie

Decizie - 03.05.2012

Contestarea deciziei de imputare emisă urmare auditului Curţii de Conturi. Obligaţia conducătorului unităţii. Act de control necontestat. Drepturi salariale acordate peste limitele legale urmare unui acord colectiv. Respingerea contestaţiei

Decizie - 02.05.2012

Rectificarea unei înscrieri făcute în temeiul unei hotărâri judecătoreşti. Termen. Condiţii

Decizie - 28.03.2012

Lăcaş de cult. Acţiune în constatarea nulităţii titlului şi rectificare de carte funciară. Parohie Greco-Catolică împotriva Parohiei ortodoxe. Dezlegare în funcţie de dorinţa credincioşilor

Decizie - 22.02.2012

Acţiune în revendicare imobiliară. Compararea titlurilor. Preferarea celui mai caracterizat

Decizie - 11.02.2012

Acţiune în obligarea Ministerului Finanţelor Publice la plata preţului de piaţă al apartamentului cumpărat în temeiul Legii nr. 112/1995. Inadmisibilitatea acordării preţului de piaţă şi pentru terenul atribuit prin ordin al prefectului, ce nu a cons...

Decizie - 10.02.2012

Acţiune în evacuare. Fost proprietar care şi-a redobândit imobilul. Ingerinţa în dreptul de proprietate a O.U.G. nr. nr. 40/1999