Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.01.2021

Competenta soluţionării contestaţiilor la executare pentru executările silite începute anterior Deciziei Curţii Constituţionale nr. 348/2014

Decizie - 21.02.2017

Plângere împotriva încheierii de respingere a contestaţiei privind tergiversarea procesului întemeiată. Indicarea de instanţa care judecă plângerea a măsurilor legale necesare fără a intra în problemele de fapt sau de drept care să anticipeze soluţia.

Decizie - 05.12.2016

Incidenţa cazului de suspendare legală facultativă a judecăţii, reglementat prin dispoziţiile art. 242 alin 1 din NCPC.

Decizie - 07.06.2016

Pretenţii rezultate dintr-un contract încheiat între doi profesionişti, subsecvent încheierii unui contract de achiziţie publică. Natura juridică a litigiului. Calea de atac prevăzută de lege. Recurs inadmisibil.

Decizie - 25.04.2016

Motive de refuz al executării mandatului european de arestare

Decizie - 16.02.2016

Acţiune în restituirea comisioanelor bancare stabilite prin clauze constatate ca abuzive, evaluabilă în bani, în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv. Hotărârea pronunţată în apel este definitivă. Recurs inadmisibil.

Decizie - 22.09.2015

Interesul în declararea recursului. Condiţii. Interes născut şi actual.

Decizie - 12.06.2014

Cerere de redeschidere a procesului penal. Părăsirea teritoriului ţării după aducerea la cunoştinţă a învinuirii în cursul urmăririi penale (conform Codului de procedura penală din 1969), inculpatul fiind citat la adresa comunicată în cursul urmăririi pen

Decizie - 03.04.2014

Procedură civilă. Căi de atac. Principiul legalităţii căii de atac. Repunere în termenul de declarare a apelului.

Decizie - 03.04.2014

Procedură civilă. Autoritate de lucru judecat. Litigiu anterior soluţionat în temeiul excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune.

Decizie - 03.12.2013

Termenul pentru formularea obiecţiunilor la raportul de expertiză în condiţiile în care lucrarea expertului nu a fost depusă la dosar conform art.209 al.1 Cod procedură civilă.

Decizie - 26.11.2013

Sancţiunea decăderii. Aplicabilitate

Decizie - 19.06.2013

Inadmisibilitatea contestaţiei în anulare.Invocarea în mod formal a unui caz de contestaţie în anulare care nu este aplicabil în cauză,având în vedere natura cererii soluţionată prin hotărârea împotriva căreia s-a formulat contestaţie în anulare.

Hotărâre - 16.05.2013

DREPT PROCESUAL PENAL. APLICAREA PROCEDURII PREVĂZUTE DE ART 320/1 CPP

Decizie - 24.04.2013

Momentul începerii executării pedepsei în cazul arestării condamnatului într-o ţară membră a Uniunii Europene în baza unui mandat european de arestare emis de autorităţile române.

Decizie - 13.09.2012

Neindicarea pârâtului prin cererea de chemare în judecată. Obligaţiile instanţei. Obligaţiile reclamantului. Anularea cererii.

Decizie - 05.07.2012

Hotărâre casată. Efectele casării.

Decizie - 21.06.2012

Cheltuieli de judecată. Stabilirea culpei procesuale a uneia dintre părţi, în situaţia în care cererea de chemare în judecată se respinge ca rămasă fără obiect.

Decizie - 29.02.2012

Autoritatea de lucru judecat. Respectarea dreptul de proprietate garantat de art.1 din Protocolul 1 Adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Decizie - 01.02.2012

Revizuire întemeiată pe dispoziţiile art.322 pct.4 Cod procedură civilă. Condiţii.