Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 21.02.2022

Natura juridică şi competenţa de soluţionare a acţiunii în anulare a Hotărârii pronunţată de Conciliatorul SAL-FIN în Cererea de soluţionare alternativă a litigiului, în legătură cu un dosar de daună.

Sentinţă civilă - 08.01.2020

Transfer magistrat. Contestație hotărâre CSM

Sentinţă civilă - 07.03.2018

Conflict negativ de competență.

Sentinţă civilă - 26.07.2016

Decizie de returnare străin.

Sentinţă civilă - 15.05.2015

Conflict de competenţă între secţiile tribunalului Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţată de judecătorie în contestaţie la executare

Sentinţă civilă - 09.12.2014

Compensaţii reprezentând despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenului şi a resurselor silvice situate într-o arie protejată. Incidenţa dispoziţiilor art. 97 alin. 1 lit. b din Legea 46/2008 privind Codul silvic şi a dispoziţiilor H.G. nr. 861/2009.

Sentinţă civilă - 23.09.2014

Conflict de competenţă. Competenţa de soluţionare a contestaţiei formulate împotriva deciziei de excludere dintr-un partid politic.

Sentinţă civilă - 11.07.2014

Decizie de impunere privind plata TVA şi a majorărilor de întârziere. Vânzări succesive de imobile. Activitate economică de exploatare cu caracter de continuitate în sensul art. 127 alin. 2 Cod fiscal.

Sentinţă civilă - 11.07.2014

Decizie de impunere privind plata TVA si a majorărilor de întârziere. Vânzări succesive de imobile. Activitate economică de exploatare cu caracter de continuitate în sensul art.127 alin.2 Cod fiscal.

Sentinţă civilă - 29.10.2012

Obligarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului emiterii ordinului de acordare a distincţiei „Gheorghe Lazăr”, clasa I pentru personalul didactic din invaţământul preuniversitar. Refuz justificat.

Sentinţă civilă - 20.09.2011

Achizitii publice . Exceptie de nelegalitate act administrativ cu caracter normativ - admisibilitate .Nelegalitatea rezultând din limitarea dreptului la negocierea clauzelor contractului de achizitie publica .ANaliza sustinerilor privind lipsa confor...

Sentinţă civilă - 07.07.2010

Conflict negativ de competenţă. Legea nr. 221/2009. Competenţa materială.

Sentinţă civilă - 31.10.2008

Acţiune împotriva OUG . Admisibilitate.

Sentinţă civilă - 14.07.2008

Servicii de utilitate publică

Sentinţă civilă - 03.06.2008

Existenţa conflictului negativ de competenţă între două secţii ale aceleiaşi instanţe. Competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare privind reintegrarea în domiciliul comun.

Sentinţă civilă - 14.03.2008

Conflict negativ de competenţă între secţiile aceleiaşi instanţe. Inexistenţă.

Sentinţă civilă - 29.02.2008

Legalitatea şi temeinicia unui act administrativ se examinează în raport de data adoptării acestuia.