Spete jurisprudenta

Decizie - 06.02.2020

Acțiunea revocatorie. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiune

Decizie - 23.10.2019

Cerere ridicare sechestru penal instituit de organele penale și menținut de instanța penală, prin decizie definitivă, asupra bunurilor debitoarei falite, formulată de lichidatorul judiciar al debitoarei și adresată judecătorului sindic.

Decizie - 11.12.2018

Cerere de instituire a sechestrului asigurator

Hotărâre - 15.05.2014

RESPINGEREA SESIZĂRII PRIVIND VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE SECHESTRATE ÎN CURSUL URMĂRIRII PENALE

Decizie - 10.09.2013

Măsură de siguranţă. Confiscare specială. Art. 118 lit. b din Cod penal

Decizie - 02.04.2013

Măsură de siguranţă. Confiscare specială. Art. 118 lit. b din Cod penal

Decizie - 15.01.2013

LITIGII CU PROFESIONIŞTII. ÎNCUVIINŢARE SECHESTRU JUDICIAR ÎN TEMEIUL ART.599 ALIN.1 PCT.1 ŞI 2 COD PROCEDURĂ CIVILĂ. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ACESTE TEXTE DE LEGE. -art.598 Cod procedură civilă; -art.599 alin.1 pct.1 şi 2 Cod procedură

Decizie - 21.03.2012

RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTII. SECHESTRU JUDICIAR. SOLUŢIONAREA CERERII DE ÎNFIINŢARE A SECHESTRULUI JUDICIAR FĂRĂ CITAREA PĂRŢILOR. CONSECINŢE. -art.60O alin.1 Cod procedură civilă;

Decizie - 17.01.2012

Respingerea plângerii împotriva măsurilor asiguratorii

Decizie - 01.11.2011

Plângere împotriva încheierii de carte funciară Sechestru asigurator asupra bunurilor proprii a celuilalt stat Liberul acces în justiţie

Decizie - 23.03.2010

Confiscare specială.

Decizie - 25.03.2009

RECURS COMERCIAL. SECHESTRU JUDICIAR. CONDIŢII PENTRU ADMITEREA CERERII. -art. 598 Cod procedură civilă.

Decizie - 05.07.2007

RECURS COMERCIAL. SECHESTRU ASIGURATOR - COMPETENTA MATERIALA.