Spete jurisprudenta

Hotărâre - 13.04.2016

Nulitate absolută a contractului de vânzare pentru vânzarea bunului altuia, rectificarea cărţii funciare.Autoritate de lucru judecat.

Hotărâre - 07.08.2013

Anulare bilet la ordin. Condiţii

Hotărâre - 10.07.2013

ACŢIUNE ÎN ANULAREA INCIDENTULUI DE PLATĂ. CONDIŢII

Hotărâre - 08.07.2013

Rectificare Carte Funciară. Condiţii. Aplicarea legii civile în timp.

Hotărâre - 28.05.2013

Acţiune oblică dublată de acţiune în revendicare. Lipsa de interes în promovare în condiţiile în care reclamantul are deja un titlu executoriu

Hotărâre - 21.01.2013

Hotărâre care să ţină loc de act autentic şi partaj judiciar solicitat pe calea acţiunii oblice. Prescripţia dreptului material la acţiune şi condiţiile intentării acţiunii oblice.

Sentinţă civilă - 02.06.2011

Actiune in anulare act autentic

Sentinţă civilă - 10.12.2010

Anulare înscris sub semnatura privata. Constatare fals în faza de urmarire penala.

Sentinţă civilă - 22.01.2010

Pronuntare hotarâre care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare – constatare si respectiv realizare întemeiata pe obligatie de a face

Sentinţă civilă - 10.09.2008

Nulitatea antecontractului de vanzare - cumparare

Sentinţă civilă - 27.03.2008

Constatarea nulitatii absolute a titlului de proprietate ulterior pronuntarii unei hotarari judecatoresti in revendicare.Lipsa interesului in promovarea actiunii

Sentinţă civilă - 24.04.2007

Nulitatea actului de adjudecare, ca efect al constatării nulitătii actelor premergătoare , prin hotărâre judecătorească irevocabilă.Principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului anterior

Sentinţă civilă - 03.04.2007

Admisibilitatea actiunii in constatare a dreptului de proprietate formulata de posesorul imobilului, ca efect al imposibilitatii formularii actiunii in realizare

Sentinţă civilă - 10.07.2006

Partaj bunuri comune. Actiune oblică.Aprecierea probelor. Stabilirea contribuţiei soţilor la dobândirea bunurilor comune

Sentinţă civilă - 18.10.2004

Actiune in nulitate act juridic prescrisa.Cerere de repunere in termen.Nerespectarea cerintelor legale.Cauza Golder contra Regatului Unit