Spete jurisprudenta

Sentinţă civilă - 18.12.2019

Acţiune în constatare – data dobândirii dreptului de proprietate asupra imobilelor vândute în baza Decretului – lege nr. 61/1990, inadmisibilitate revenire asupra opţiunii succesorale după expirare termen.

Sentinţă civilă - 20.03.2019

Acţiune în constatare – imposibilitate instituire drept de superficie prin hotărâre judecătorească.

Sentinţă civilă - 24.10.2018

Excepția lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei calității procesuale pasive. Obligarea la plata despăgubirilor civile catre asigurator si la plata reprezentând dobândă calculată de la data plăţii efectuate până la data introducerii preze

Sentinţă civilă - 08.11.2016

Constatarea caracterului abuziv şi nulitatea absolută a clauzelor înscrise in Contractul de credit; restituirea sumelor plătite în temeiul clauzelor abuzive; înghețarea cursului de schimb CHF - leu la valoarea de la momentul semnării contractului; emiter

Sentinţă civilă - 11.05.2016

Anulare certificat de moştenitor, acţiune prescrisă.

Sentinţă civilă - 02.04.2014

Acţiune în regres împotriva persoanei responsabile de producerea inundaţiei.

Sentinţă civilă - 21.06.2013

Nulitate certificat de moştenitor. Lipsa calităţii procesuale active. Acceptarea tacită a succesiunii.

Sentinţă civilă - 23.09.2011

Diferenţa între nulitatea unui act juridic şi lipsa puterii probatorii a actului sub semnătură privată întocmit cu nerespectarea condiţiilor de formă.

Sentinţă civilă - 06.07.2011

Nulitate certificat de moştenitor. Coparticipare procesuală. Ordine de soluţionare excepţii.

Sentinţă civilă - 25.11.2010

buna credinţă în dobândirea fructelor

Sentinţă civilă - 23.09.2010

îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate

Sentinţă civilă - 09.09.2010

calitate procesuală pasivă