Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.03.2010

Anularea certificatului de moştenitor. Anularea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de vânzător în calitate de moştenitor unic.

Decizie - 03.12.2009

proces verbal - radar

Decizie - 24.08.2009

proces verbal - fiola alcooltest

Decizie - 30.06.2009

Competenţa instanţei române în raport de disp. L.105/1992 şi Regulemantul CE 1347/2000. Mandatul avocatului în cauzele de divorţ.

Decizie - 15.01.2009

Declararea ca neconstituţională a legii de abrogare a infracţiunilor de insultă şi calomnie, nu conduce la reincriminarea acestora , in lipsa unei intervenţii legislative a Parlamentului

Decizie - 18.12.2008

Poprire. Menţinere poprire. Creditor bugetar.

Decizie - 18.12.2008

Contestaţie la executare. Executare silită bancară. Implicaţiile insolvenţei debitoarei asupra executării garanţilor.

Decizie - 02.12.2008

Legea aplicabilă în situaţia cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv în baza Decretului nr. 223/1974, pentru terenul neatribuit cumpărătorilor în baza Legii nr.112/1995

Decizie - 24.11.2008

Contopirea pedepselor. Între regulile ce reglementează recidiva şi cele ce reglementează concursul de infracţiuni au prioritate dispoziţiile legale ce reglementează recidiva.

Decizie - 24.10.2008

Reclamanta nu este în posesia nici unui titlu obţinut pe cale administrativă sau judiciară prin care să se reţină nevalabilitatea sau lipsa titlului de dobândire a imobilului în litigiu de către stat

Decizie - 17.10.2008

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate de terţi împotriva deciziilor emise de comisia constituită în temeiul OUG nr.94/2000

Decizie - 14.10.2008

Inadmisibilitatea invocării de către o autoritate statală a lipsei de lichidităţi care să justifice executarea cu întârziere sau neexecutarea obligaţiilor stabilite în sarcina statului.

Decizie - 07.10.2008

Întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiilor dobândite în baza L. 112/1995. Noţiunea de teren aferent în contextul art. 33 din H.G. 20/1996 raportat la art. 26 din L. 112/1995.

Decizie - 26.09.2008

Lipsa calităţii procesuale pasive a Comisiei locale de aplicare a legii fondului funciar în acţiunile având ca obiect recunoaşterea dreptului de proprietate şi eliberarea titlului de proprietate

Decizie - 25.09.2008

Plângerea împotriva actelor procurorului - art. 278/1 Cod procedură penală. Inadmisibilitatea substituirii prim-procurorului parchetului de către prim procurorul adjunct în cazul prev. de art. 278 al. 1Cpp.

Decizie - 08.09.2008

Pedeapsa accesorie. Interzicerea drepturilor prev. de art. 64 lit.,a-c Cod penal nu se va face în mod automat, prin efectul legii , ci se va supune aprecierii instanţei, în funcţie de criteriile stabilite în art. 71 alin.3 Cod penal.

Decizie - 01.09.2008

Inadmisibilitatea recursului formulat împotriva încheierii prin care prima instanţă a respins cererea de revocare sau înlocuire a măsurii arestării preventive

Decizie - 08.02.2008

Condiţii de admisibilitate a acţiunii în prestaţie tabulară