Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.03.2010

Anularea certificatului de moştenitor. Anularea antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat de vânzător în calitate de moştenitor unic.

Sentinţă comercială - 12.01.2010

Cerere restituire permis conducere

Decizie - 03.12.2009

proces verbal - radar

Sentinţă civilă - 28.10.2009

Modificarea măsurii de plasament în raport de interesul superior al minorului. Admisibilitatea cererii de intervenţie formulată de asistentul maternal.

Decizie - 24.08.2009

proces verbal - fiola alcooltest

Sentinţă comercială - 07.07.2009

taxa prima inmatriculare

Decizie - 30.06.2009

Competenţa instanţei române în raport de disp. L.105/1992 şi Regulemantul CE 1347/2000. Mandatul avocatului în cauzele de divorţ.

Decizie - 15.01.2009

Declararea ca neconstituţională a legii de abrogare a infracţiunilor de insultă şi calomnie, nu conduce la reincriminarea acestora , in lipsa unei intervenţii legislative a Parlamentului

Sentinţă penală - 12.01.2009

Infracţiuni contra persoanei. Diferenţa dintre infracţiunea de tentativă de omor şi infracţiunea de vătămare corporală

Decizie - 18.12.2008

Poprire. Menţinere poprire. Creditor bugetar.

Decizie - 18.12.2008

Contestaţie la executare. Executare silită bancară. Implicaţiile insolvenţei debitoarei asupra executării garanţilor.

Sentinţă penală - 15.12.2008

In ipoteza in care petentul formulează o plângere împotriva făptuitorului pentru două infracţiuni,iar parchetul nu se pronunţă decât cu privire la una dintre acestea, soluţia este admiterea plângerii ,conform art.278/1 al.8 lit.bCpp cu pr...

Decizie - 02.12.2008

Legea aplicabilă în situaţia cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv în baza Decretului nr. 223/1974, pentru terenul neatribuit cumpărătorilor în baza Legii nr.112/1995

Decizie - 24.11.2008

Contopirea pedepselor. Între regulile ce reglementează recidiva şi cele ce reglementează concursul de infracţiuni au prioritate dispoziţiile legale ce reglementează recidiva.

Decizie - 24.10.2008

Reclamanta nu este în posesia nici unui titlu obţinut pe cale administrativă sau judiciară prin care să se reţină nevalabilitatea sau lipsa titlului de dobândire a imobilului în litigiu de către stat

Sentinţă civilă - 22.10.2008

Legea nr. 10/2001. Calitatea de unitate deţinătoare în situaţia cererii de retrocedare a imobilelor preluate abuziv şi strămutate pe un alt teren.

Decizie - 17.10.2008

Competenţa de soluţionare a contestaţiilor formulate de terţi împotriva deciziilor emise de comisia constituită în temeiul OUG nr.94/2000

Decizie - 14.10.2008

Inadmisibilitatea invocării de către o autoritate statală a lipsei de lichidităţi care să justifice executarea cu întârziere sau neexecutarea obligaţiilor stabilite în sarcina statului.

Sentinţă civilă - 08.10.2008

Legea 10/2001. Recunoaşterea vocaţiei dobânditorului construcţiei de a obţine titlu de proprietate pentru terenul aferent acesteia în temeiul legii nr. 18/1991 nu exclude dreptul fostului proprietar al imobilului la măsuri reparatorii pentru terenul ...

Decizie - 07.10.2008

Întinderea dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiilor dobândite în baza L. 112/1995. Noţiunea de teren aferent în contextul art. 33 din H.G. 20/1996 raportat la art. 26 din L. 112/1995.