Spete jurisprudenta

Sentinţă penală - 12.12.2018

Infracţiunea de de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prev. de art.335 alin.2 C.pen. Procedura în cazul recunoaşterii învinuirii. Renunţare la aplicarea pedepsei.

Sentinţă penală - 13.11.2018

Purtare abuzivă. Coautorat. Persoane aflate sub supravegherea sau în custodia autorităţilor poliţieneşti. Folosirea forţei. Explicaţie plauzibilă în ceea ce priveşte cauzele vătămărilor persoanei vătămate. Sarcina probei. Jurisprudenţa CEDO. Latura civilă

Hotărâre - 04.09.2018

Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Dreptul de a face plângere. Obiectul plângerii. Citarea la soluţionara plângerii.

Hotărâre - 10.05.2018

Contestaţie durată proces. Depăşirea duratei rezonabile a procedurii judiciare. Împlinirea termenului stabilit anterior în care procurorul militar trebuia să rezolve cauza şi a termenului stabilit în care o nouă contestaţie nu putea fi formulată.

Sentinţă penală - 06.03.2018

Contestație în anulare împotriva unei încheieri pronunţate de judecătorul de cameră preliminară prin care s-a soluţionat o plângere întemeiată pe dispoziţiile art.340 C.pr.pen. Inadmisibilitate.

Sentinţă penală - 09.11.2017

Contestaţie la executare formulată de o persoana condamnată aflată în stare de deţinere în penitenciar. Calificarea contestaţiei ca fiind o cerere de modificare a pedepsei. Excepţia necompetenţei materiale a instanței militare. Declinare de competenţă.

Sentinţă penală - 31.10.2017

Infracţiunea de delapidare. Varianta atenuată. Schimbarea încadrării juridice. Aplicarea legii penale mai favorabile. Renunţare la aplicarea pedepsei. Latura civilă. Tranzacţie.

Hotărâre - 26.09.2017

Plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată. Citarea la soluţionarea plângerii. Făptuitori militari şi civili. Excepția necompetenţei materiale şi după calitatea persoanei. Declinare de competenţă.

Sentinţă penală - 08.08.2017

Omorul calificat. Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Distincţii. Schimbarea încadrării juridice. Reținerea circumstanţei agravante prev. de art.77 alin.1 lit.b) teza I C.pen. Menţinea măsurii arestării preventive. Acţiunea civilă.

Hotărâre - 02.10.2010

Plângere împotriva soluţiilor procurorului. Obiect. Acţiuni de intervenţie ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. Acţiuni care nu sunt stabilite prin legislaţia primară. Neglijenţă în serviciu. Faptă neprevăzută de legea penală.