Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 04.10.2019

Recurs contencios administrativ. Anulare decizie de plată emisă de A.P.I.A.

Decizie - 02.11.2018

Măsurile 214 „Plăţi de agromediu” din PNDR 2007 – 2013. Condiţiile de ecocondiţionalitate GAEC

Decizie - 08.10.2015

Anulare act administrativ. Acordare plăti în cadrul schemelor de plată unică pe suprafată. Depunerea cererii de plată si a documentelor aferente în termen. Dovada exploatării terenului.

Decizie - 14.04.2014

Regimul juridic al dreptului de preemţiune al arendaşului

Decizie - 25.09.2012

Daune morale.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 21.12.2011

Prin plângerea înregistrată la data de 6 septembrie 2011, reclamanta S.C. A.L.IFN S.A. a solicitat, în contradictoriu cu S.C. A.C.2000 S.A. Piteşti, desfiinţarea deciziei Consiliul Naţional pentru Soluţionare Contestaţiilor nr.3494/354C7/4060 emisă l...

Decizie - 28.09.2011

Legea nr. 10/2001. Teren situat in intravilanul localitatii la momentul preluarii bunului de catre stat. Incidenta art. 8 din Legea nr. 10/2001.

Decizie - 10.02.2011

Pretenţii civile restituire subventii agricole

Decizie - 04.01.2011

Din dezvoltarea motivelor de recurs exprimate în cererea de la filele 3 şi 4 (neîncadrate în drept în vreuna din prevederile legale sus-menţionate), reluate prin concluziile scrise – cu privire la care recurenta, prin reprezentant, susţine în c...

Decizie - 29.09.2010

Obligare autoritate publica de a emite decizii de acordare a sumelor reprezentând plata nationala directa pentru culturi energetice.

Decizie - 03.08.2010

COM.Neexercitarea rolului activ al instanţei, în sensul administrării probei cu o expertiză agricolă în vederea lămuririi raporturilor juridice deduse judecăţii. Casarea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiaşi instanţe

Decizie - 22.06.2010

Societate comercială. Revocarea administratorului statutar. Numirea unuia dintre asociaţi în această funcţie. Condiţii

Decizie - 02.03.2010

Prin sentinţa penală nr.81/07.07.2009, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, printre altele, inculpatul a fost achitat, în temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penală rap. la art.10 lit.d Cod pr. penală, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art. 272 pc...

Decizie - 05.02.2010

Prin sentinţa penală nr.81/07.07.2009, pronunţată de Tribunalul Vâlcea, printre altele, inculpatul a fost achitat, în temeiul art.11 pct.2 lit.a Cod pr.penală rap. la art.10 lit.d Cod pr. penală, pentru săvârşirea infracţiunii prev.de art. 272 p...

Decizie - 11.01.2010

Prin contestaţia formulată la data de 22.06.2006, Tudor Lucia Alexandrina a solicitat anularea dispoziţiei nr. 1930/2006, emisă de Primarul Municipiului Piteşti în contradictoriu cu acesta şi primăria Municipiului Piteşti, dispoziţie prin care s...

Decizie - 17.12.2009

Prin cererea înregistrată la data de 16 iunie 2009, reclamanta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea a chemat în judecată pe pârâţii Organizaţia ,,SOS Satul Copiilor Cisnădie”, B.C. şi B.F., solicitând ca prin hot...

Decizie - 26.08.2009

Reclamantul, în calitate de grefier-arhivar debutant la judecătorie, nu aparţine nici uneia din categoriile de grefieri pentru care a fost reglementată indemnizaţia lunară de 10% din salariul de bază prin Legea nr.50/1996 privind salarizarea şi al...

Decizie - 30.04.2009

Modificarea actelor constitutive ale organizaţiilor cooperatiste în baza legii nr. 1/2005. Calitatea de membru cooperator

Decizie - 08.05.2008

Nelegalitatea obligării restituirii subvenţiilor acordate potrivit H.G. nr. 64/2005, sub forma unor decizii de impunere emise de D.A.D.R.