Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 25.05.2015

Acţiune în constatare clauze abuzive. Declinare. Conflict de competenţă

Sentinţă civilă - 11.05.2015

plângere contravenţională – lipsa semnăturii olografe a agentului constatator; prescripţia răspunderii contravenţionale

Sentinţă civilă - 29.04.2015

Contestaţie la executare. Lipsa dovezii calităţii de reprezentant

Sentinţă civilă - 20.04.2015

contestaţie la executare – reducere onorariu executor

Sentinţă civilă - 17.04.2015

obligaţie de a face – acces pătrundere imobil şi daune morale

Sentinţă civilă - 15.04.2015

evacuare – imobil restituit în natură reclamantului, lipsa intenţiei de a prelungi contractul de închiriere încheiat cu pârâţii

Sentinţă civilă - 09.04.2015

clauze abuzive – caracterul neevaluabil al clauzei privitoare la modificarea ratei dobânzii

Sentinţă civilă - 07.04.2015

contestaţie la executare – reducere cheltuieli de executare

Sentinţă civilă - 06.04.2015

contestaţie la executare – lipsa calităţii de debitor a contestatoarei

Sentinţă civilă - 03.04.2015

contestaţie la executare – necompetenţă teritorială prin raportare la domiciliul debitorului

Sentinţă civilă - 25.03.2015

acţiune în constatare clauze abuzive – caracterul neevaluabil al clauzelor contestate

Sentinţă civilă - 23.03.2015

ordonanţă preşedinţială – neîndeplinirea condiţiei privind aparenţa de drept

Sentinţă civilă - 23.03.2015

ordonanţă de plată – contract şi facturi coroborate cu lipsa întâmpinării

Sentinţă civilă - 23.03.2015

plângere contravenţională - conflict de competenţă prin raportare la locul constatării faptei în cazul producerii unui accident rutier

Sentinţă civilă - 19.03.2015

clauze abuzive; in cazul in care intre institutia de credit si client exista mai multe raporturi juridice sau mai multe conturi , este posibila compensarea soldurilor de activ si pasiv, afara de cazul in care partile au convenit altfel.

Sentinţă civilă - 18.03.2015

evacuare - dreptul locatarului de a folosi imobilul nu s-a stins

Sentinţă civilă - 09.03.2015

actiune in regres; subrogatia asiguratorului în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării contra celor răspunzători de producerea pagubei

Sentinţă civilă - 06.03.2015

obligaţie de a face – lipsa calităţii procesuale active a moştenitorului persoanei decedate

Sentinţă civilă - 06.03.2015

plângere împotriva încheierii de carte funciară – radiere contract de leasing ca urmare a rezilierii

Sentinţă civilă - 04.03.2015

Contestaţie la executare. Prescripţia dreptului de a cerere executarea silită.