Spete jurisprudenta

Filtre active

Decizie - 08.04.2019

Anulare decizie de soluţionare a contestaţiei administrativ fiscale. Suspendarea soluţionării contestaţiei administrative, până la finalizarea cauzei penale

Decizie - 20.01.2017

Recurs. Anulare act de control taxe şi impozite. Decizie de impunere emisă de AJFP

Decizie - 04.04.2016

Recurs. Achiziţii publice

Decizie - 19.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare decizie de impunere emisa de primar

Decizie - 19.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare proces verbal de control emis de I.T.M.

Decizie - 15.10.2015

PROCEDURA INSOLVENTEI . Apel. Procedura insolventei. Posibilitatea invocarii nulitatii relative a unui contract pe calea contestatiei la tabelul preliminar de creante, ca exceptie sau aparare, si obligatia instantei de a o analiza

Decizie - 15.10.2015

PROCEDURA INSOLVENTEI . Recurs. Procedura insolventei. Contestatie la planul de distribuire a fondurilor obtinute din vânzarea bunurilor grevate de garantii, cu referire la cheltuielile de procedura. Suportarea proportionala a acestor cheltuieli, din fond

Decizie - 07.10.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Anulare decizie de angajare a raspunderii solidare emisa de A.J.F.P.

Decizie - 05.10.2015

Recurs. Anulare decizie de impunere emisa de Administratia Judeteana a Finantelor Publice

Decizie - 21.09.2015

CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Recurs. Litigiu privind achizitiile publice

Decizie - 09.04.2015

PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Înscriere provizorie a creantei. Necesitatea administrarii de probe. Momentul în care trebuie încuviintata administrarea de probe, de catre judecatorul sindic.

Decizie - 23.02.2015

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare act administrativ fiscal

Decizie - 18.02.2015

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare proces verbal întocmit de I.T.M.

Decizie - 09.02.2015

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Achizitie publica. Neconstituirea garantiei de buna credinta. Sanctiune

Decizie - 26.01.2015

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Achiziţii publice

Decizie - 29.09.2014

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. Anulare dispoziţie emisă de primar prin care s-a dispus suspendarea activităţii unei societăţi comerciale

Decizie - 25.02.2014

RECURS LITIGII CU PROFESIONISTI. PROCEDURA INSOLVENTEI. CONTESTATIE ÎMPOTRIVA HOTARÂRII ADUNARII CREDITORILOR DEBITOAREI. VOTURI TRANSMISE PRIN FAX SAU POSTA ELECTRONICA ÎN ZIUA FIXATA PENTRU EXPRIMAREA ACESTORA, ANTERIOR OREI STABILITE. VALABILITATEA VOT

Decizie - 10.02.2014

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. ACHIZITIE PUBLICA NERESPECTAREA CERINTEI IMPUSE ÎN CAIETUL DE SARCINI

Decizie - 12.09.2013

RECURS LITIGII CU PROFESIONIŞTI. PROCEDURA INSOLVENŢEI – ACŢIUNE ÎN ANTRENAREA RĂSPUNDERII ÎN TEMEIUL ART.138 (1) LIT.D DIN LEGEA NR.85/2006. REFUZUL ADMINISTRATORILOR DE A PREDA DOCUMENTELE CONTABILE LA SOLICITAREA LICHIDATORULUI, CONDUCE LA PREZUMŢIA L

Decizie - 04.02.2013

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. DESPĂGUBIRI SOLICITATE DE A.P.I.A. ÎN BAZA UNUI PROCES VERBAL DE RECEPŢIE ŞI RESTITUIRE PRIN CARE S-A CONSTATAT NECULTIVAREA SUPRAFEŢEI DE TEREN PENTRU CARE S-A ACORDAT SPRIJIN FINANCIAR. - art.15 alin.1, 2 şi 3 din Ordi