Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 08.02.2018

Acţiune în constatare. Competenţa materială.

Hotărâre - 15.06.2015

Acţiunea în anularea Hotărârii Comisiei de Jurisdicţie a Imputaţiilor din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Competenţa materială a curţii de apel de a soluţiona acţiunea pe fond.

Decizie - 02.09.2014

Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ – fiscal în situaţia în care nu a fost emisă decizia de soluţionare a contestaţiei administrative la data sesizării instanţei.

Decizie - 04.03.2014

Prelungirea valabilităţii permisului de armă. Neefectuarea demersurilor privind obligaţia de prezentare la control şi prelungirea vizei permisului de port armă.

Sentinţă civilă - 07.03.2012

Acţiune prin care se solicită obligarea unei instituţii de învăţământ superior să elibereze diplome de licenţă. Instanţa competentă.

Decizie - 01.03.2012

Acţiune prin care se solicită obligarea pârâţilor de a-şi da consimţământul. Criterii de apreciere a bunei credinţe.

Decizie - 20.10.2011

Acţiune prin care se solicită obligarea unităţii deţinătoare să soluţioneze notificarea depusă în temeiul Legii nr. 10/2001. Persoanele care pot avea calitate procesuală activă.

Decizie - 07.10.2011

Legea nr. 146/1997. Acţiune în constarea nulităţii unui contract de întreţinere. Domeniul de aplicare al dispoziţiilor art. 15 lit.c din Legea nr. 146/1997.

Decizie - 11.03.2011

Acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile O.U.G. nr.190/2000. Minereurile aurifere pot fi revendicate în temeiul acestui act normativ.

Decizie - 18.11.2010

Acţiune prin care se solicită restituirea contravalorii valutei confiscate în anul 1955. Natura juridică a acţiunii. Modul de calcul al termenului de prescripţie. Calitatea procesuală activă a moştenitorului de a solicita această restituire, când au...

Decizie - 17.09.2010

Acţiunea în regres exercitată de asigurator în temeiul contractului de asigurare este o acţiune comercială.

Decizie - 15.10.2009

Acţiune în revendicare întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod civil. Criterii de apreciere a admisibilităţii unei astfel de acţiuni după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.

Decizie - 29.09.2009

Acţiunea civilă este actul procedural pin care reclamantul investeşte instanţa cu o problemă litigioasă. După stabilirea limitelor sesizării, instanţa nu poate schimba, împotriva voinţei părţii, temeiul de drept al acţiunii şi deci calea procedurală ...

Decizie - 24.09.2009

Acţiune în nulitatea unui act juridic civil. Criteriile de stabilire a competenţei materiale a instanţei după valoarea obiectului, atunci când preţul stabilit prin actul a căruia nulitate se cere reprezintă motivul de nulitate.

Decizie - 23.09.2009

Acţiunile în anularea actelor frauduloase ale debitorului. Analiza condiţiilor de admisibilitate din perspectiva art.79 – 80 din Legea nr.85/2006.

Decizie - 26.02.2009

Acţiune în pretenţii. Novaţia obligaţiei de restituire. Art. 1130 Cod civil. Condiţii care trebuie respectate.

Decizie - 23.01.2009

Acţiune pentru anularea deciziei Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România. Instanţa competentă

Decizie - 19.12.2008

Acţiune în revendicare promovată după intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001. Aplicarea greşită a dispoziţiilor art.480 Cod civil şi a art. 1 din Protocolul nr.1 adiţional la C.E.D.O. în favoarea reclamantului. Consecinţe.

Decizie - 11.12.2008

Acţiunea în rectificare întemeiată pe art. 34 pct. 1 şi 2 din Decretul Lege nr.115/1938, îşi produce efectele şi faţă de terţele persoane care au dobândit cu bună-credinţă şi cu titlu oneros un drept real întemeindu-se pe cuprinsul cărţii funciare.

Decizie - 04.09.2008

Acţiune în constatarea nelegalităţii măsurii de naţionalizare a imobilului şi restituirea lui în natură. Admisibilitate. Condiţii.