Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 18.07.2019

Anulare act administrativ

Hotărâre - 26.06.2019

Contestaţie

Decizie - 24.06.2019

ACTIUNE IN CONSTATARE. Necercetarea fondului cauzei. Lipsa pronuntarii asupra cererilor formulate de parti

Hotărâre - 21.06.2019

Acţiune în declararea simulaţiei

Decizie - 10.06.2019

Acṭiune în constatarea nulităṭii absolute. Apel. Hotârâre a Comisiei Judeṭene de Fond Funciar

Hotărâre - 14.05.2019

Acţiune în constatare

Decizie - 14.05.2019

Drept civil. Apel. Pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Teren arabil extravilan; momentul îndeplinirii condițiilor legale.

Decizie - 13.05.2019

Anulare act emis de Colegiul de conducere al unei instanţe. Capacitatea de drept administrativ.

Hotărâre - 24.04.2019

Revendicare imobiliară

Decizie - 24.04.2019

Actiune pauliana

Decizie - 17.04.2019

ACTIUNE POSESORIE. Lipsa minutei. Nulitatea hotararii judecatoresti

Sentinţă civilă - 05.04.2019

Actiune în constatare.Cf. deciziei RIL nr.2/2016, rezultă că, în cazul în care nu există acte primare prin care angajatorul să fi făcut încadrarea în grupele superioare de muncă după procedura reglementată de Ord. nr.50/1990, CJP are calitate procesuală p

Decizie - 29.03.2019

soluţionarea apelului civil împotriva sentinţei civile având ca obiect - acţiune în constatare

Decizie - 20.03.2019

Acṭiune în regres între codebitori solidari. Puterea de lucru judecat a sentinṭei penale Apel.

Hotărâre - 20.03.2019

Actiune in regres formulată de asigurător împotriva cărăusului considerat vinovat de lipsa mărfii la destinatie pentru despăgubirea plătită asiguratului. Termen de prescriptie aplicabil si momentul de la care începe să curgă.

Sentinţă civilă - 20.03.2019

Acţiune în constatare – imposibilitate instituire drept de superficie prin hotărâre judecătorească.

Sentinţă civilă - 18.03.2019

Acţiune în anulare acte executare

Decizie - 12.03.2019

Acţiune in regres

Sentinţă civilă - 21.02.2019

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 06.02.2019

Cerere in anulare