Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 23.03.2022

CIVIL.STARE DE NECESITATE. ANALIZA INDEPLINIRII CONDIȚIILOR. COMPETENȚA AGENT CONSTATATOR

Sentinţă civilă - 03.03.2022

Acţiune în anularea hotararii AGA

Decizie - 12.01.2022

Contestaţie în anulare. Înţelesul noţiunii de „eroare materială” (art. 503 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.)

Sentinţă civilă - 21.12.2021

Litigii cu profesionişti - Acţiune în anulare hotărâre Adunare Generală uniune a unor societăţi cooperative

Decizie - 16.12.2021

Acțiune în anularea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor. Aplicabilitatea art.132 alin.3 și 4 din Legea nr.31/1990. Foștii administratori nu pot invoca nulitatea absolută a hotărârii Adunării Generale a Asociaților prin care au fost revocați din fun

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ RESPINSĂ, RESTITUIRE CONTRAVALOARE PACHET TURISTIC

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.ACŢIUNE ÎN CONSTATARE – LEGEA NR. 50/1991

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.ACŢIUNE ÎN CONSTATARE

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE RESPINSĂ

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.ACŢIUNE ÎN DAUNE CONTRACTUALE

Hotărâre - 08.12.2021

CIVIL.ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Sentinţă civilă - 08.12.2021

CIVIL.PRETENŢII

Decizie - 29.11.2021

Acţiune în constatare

Sentinţă civilă - 09.11.2021

Acțiune în revendicare imobiliară. Excepția autorității de lucru judecat – efectul pozitiv.

Decizie - 29.10.2021

Apel. Nulitate absolută contract de vânzare - cumpărare. Nepronunţare asupra unei excepţii. Distincţia între contractul de vânzare-cumpărare şi contractul de întreţinere sub imperiul vechiului Cod Civil. Aplicarea prevederilor art. 477 al.1 teza finală C.

Sentinţă civilă - 19.10.2021

acţiune pauliană

Sentinţă civilă - 13.10.2021

Acțiune în constatare. Îmbogățire fără justă cauză

Decizie - 14.09.2021

Aplicarea art.500 Cod administrativ. Termenul de emitere a dispoziției de imputare

Sentinţă civilă - 31.08.2021

CIVIL.ANULARE PROCES VERBAL DE CONTRAVENŢIE

Sentinţă civilă - 10.08.2021

Acţiune în evacuare