Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă comercială - 20.02.2018

3.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Raportului de evaluare întocmit de Agenţia Naţională pentru Integritate. Deţinerea simultană a funcţiei de consilier local şi cea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al pr

Sentinţă comercială - 02.02.2018

1.Contencios administrativ. Acţiune în anularea Deciziei prin care a fost respinsă contestaţia formulată împotriva Procesului – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.

Sentinţă comercială - 18.05.2017

Anulare act emis de autorităţi publice locale

Sentinţă comercială - 13.04.2017

Cerere în anulare

Sentinţă comercială - 27.01.2015

litigii cu profesioniştii

Sentinţă comercială - 23.11.2012

Acţiune în anulare decizie de imputare

Sentinţă comercială - 23.11.2012

Acţiune decizie Primar dezafectare construcţii

Sentinţă comercială - 11.09.2012

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Sentinţă comercială - 11.09.2012

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Sentinţă comercială - 05.07.2012

Acţiune în anulare act administrativ

Sentinţă comercială - 29.06.2012

CONT.ADM. FISCAL.: Instituirea , în solidar, în sarcina autorităţii fiscale şi a administraţiei fondului pentru mediu a obligaţiei de restituire a taxei pe poluare, cu dobânda fiscală prev. la art. 124 Cod pr. fiscală

Sentinţă comercială - 20.06.2012

Acţiune în anulare hotărâre arbitrală.Temei juridic.

Sentinţă comercială - 11.05.2012

Anulare ordin Inspector Şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi

Sentinţă comercială - 28.02.2012

Constatarea nulitate absolută a Hotărârii Adunării a Asociaţilor formulată de administratorul judiciar desemnat în procedura insolvenţei

Sentinţă comercială - 31.01.2012

Acţiune în anulare act administrativ fiscal

Sentinţă comercială - 29.07.2011

CONT. ADM. : Acţiune în contencios administrativ formulată de prefectul judeţului X în anularea hotărârii consiliului judeţean X privind referendumul referitor la desfiinţarea judeţului X

Sentinţă comercială - 13.05.2011

Actiune in anulare. Sentinta pronuntata cu nerespectarea dispozitiilor legale in materia competentei materiale.

Sentinţă comercială - 14.02.2011

Nu se aplică prin asimilare dispoziţiile art. 312 raportat la art. 304 pct. 5 din Codul de procedură civilă, ci art. 13 pct. 4 şi 5 din OUG nr. 119/2007 ce constituie dispoziţii speciale în materia ordonanţei de plată

Sentinţă comercială - 03.02.2011

ACŢIUNE ÎN ANULARE

Sentinţă comercială - 20.01.2011

anularea contractelor de ipotecă