Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 24.10.2019

Acţiune în anularea încheierii pronunţate de Curtea de Arbitraj Comercial şi Maritim de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură prin care a fost stabilit definitiv onorariul expertului, în sensul reducerii acestuia. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă - 21.11.2018

Conflict de competentă ivit intre sectiile civile ale Tribunalului Constanta. Actiune in regres formulată de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule. Competenta sectiei a II-a civile în solutionarea actiunii.

Sentinţă civilă - 01.10.2018

Conflict negativ de competentă. Nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare. Valoarea impozabilă a bunului imobil – singurul criteriu de stabilire a competentei materiale a instantei.

Sentinţă civilă - 04.10.2017

Solicitare anulare decizie de instituire măsuri asigurătorii. Aplicarea criteriului valoric in conformitate cu art. 10 din Legea nr. 554/2004. Competenta materială a tribunalului.

Sentinţă civilă - 25.09.2017

Anulare acte administrative. Încălcarea prevederilor legale referitoare la eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programe operationale. Nematerializarea intentiei de retragere a UAT Mangalia din proiect

Sentinţă civilă - 25.09.2017

Contestatie decizie de impunere a unor obligatii suplimentare la plată. Neevidentierea în mod distinct a operatiunilor taxabile în jurnalele de vânzări si cumpărări, calculul fiind făcut pe baza balantelor de verificare prezentate la control.

Sentinţă civilă - 25.09.2017

Contestatie decizii de impunere. Respingere. Calculul pro-ratei pe baza balantelor de verificare prezentate la control.

Sentinţă civilă - 05.07.2017

Conflict negativ de competentă. Pretenţie formulată în baza art. 51 alin. 2 din Legea nr. 1/2011. Neinstituirea vreunei măsuri de protecţie specială faţă de minor. Competenţa secţiei de contencios administrativ a tribunalului în soluţionarea cauzei.

Sentinţă civilă - 15.12.2016

Conflict negativ de competenţă. Stabilirea instanţei competente în soluţionarea cererii formulată de Inspectoratul de Poliţie împotriva unui fost angajat în funcţia de politist, la restituirea sumelor achitate cu titlu de ajutor.

Sentinţă civilă - 25.03.2016

Debranşare apartament de la reţeaua de termoficare. Excepţia necompetenţei materiale în soluţionarea excepţiei de nelegalitate. Înaintarea cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului de competenţă.

Sentinţă civilă - 07.12.2015

Suportarea de către autoritătile administratiei publice locale, din bugetul local, a sumelor necesare pentru asigurarea activitătii de protectie a copiilor aflati în sistem rezidential si de asistentă maternală si a persoanelor majore.

Sentinţă civilă - 04.11.2015

Refuz solutionare act administrativ. Contestatie formulată împotriva deciziei de sanctionare.

Sentinţă civilă - 15.10.2015

Anulare obligatie de plată. Constatare nulitate absolută. Neîndeplinirea conditiilor impuse de art. 1257, 1207 si art. 1214 - 1215 Cod civil.

Sentinţă civilă - 16.06.2015

Refuzul nejustificat al autoritătii publice centrale de a rezolva cererea privitoare la aplicarea prevederilor legii dialogului social. Admiterea exceptiei necompetentei materiale a curtii de apel. Declinarea compet. în fav sectiei civile a tribunalului.

Sentinţă civilă - 16.06.2015

Refuzul nejustificat al autoritătii publice centrale de a rezolva cererea privitoare la aplicarea prevederilor legii dialogului social. Admiterea exceptiei necompetentei materiale a curtii de apel. Declinarea competentei în fav.sectiei civile a tribunal.

Sentinţă civilă - 04.05.2015

Anulare adresă emisă de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback. Nerespectarea principiilor neutralitătii fiscale si certitudinii impunerii.

Sentinţă civilă - 04.05.2015

Anulare adresă emisă de Casa Natională de Asigurări de Sănătate. Calitatea de subiect plătitor al taxei clawback. Nerespectarea principiilor neutralitătii fiscale si certitudinii impunerii.

Sentinţă civilă - 25.03.2015

Debranşare apartament de la reţeaua de termoficare. Excepţia necompetenţei materiale în soluţionarea excepţiei de nelegalitate. Înaintarea cauzei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului de competenţă.

Sentinţă civilă - 03.02.2015

Conflict de competenţă. Distincţia faţă de măsurile de administrare a justiţiei vizând repartizarea aleatorie a cauzelor.

Sentinţă civilă - 28.01.2015

Pretenţii întemeiate pe dispoziţiile art. 1341, 1344, 1635 şi urm. Cod civil. Soluţionare conflict negativ de competenţă intervenit între secţia de contencios administrativ şi fiscal şi secţia I civilă ale Tribunalului Constanţa.