Spete jurisprudenta

Decizie - 04.10.2012

Imobil construit de soţi pe terenul proprietatea părinţilor. Regim juridic.

Decizie - 31.03.2011

Invocarea calităţii pârâtului de avalist a celor două bilete la ordin emise de societatea debitoare în litigiul – partaj forţat al bunurilor comune.

Decizie - 15.09.2010

Bunuri comune. Partaj. Cota de participaţie a fiecărui soţ.

Decizie - 15.09.2010

Bunuri comune. Partaj. Cota de participaţie a fiecărui soţ.

Decizie - 14.06.2010

Partaj

Decizie - 12.04.2010

Stabilirea termenului de plată a sultei trebuie să fie un termen rezonabil care să aibă în vedere şi prejudiciul la care coproprietarii cărora bunul nu le-a revenit în lot s-ar expune şi totodată să preîntâmpine cererea nejustificată a celui căruia b...

Decizie - 15.03.2010

Regimul bunurilor cumpărate de soţi, cu plata în rate, în perioada căsătoriei. Plata ratelor în timpul şi după desfacerea căsătoriei.

Decizie - 22.02.2010

Partaj. Prescripţia dreptului la acţiune privind constatarea existenţei dreptului de creanţă al unui soţ, împotriva celuilalt soţ. Data de la care începe să curgă.

Decizie - 15.04.2009

PARTAJ

Decizie - 12.01.2009

Partaj. Criterii de atribuire a bunurilor.

Decizie - 09.12.2008

Partaj bunuri comune. Cale de atac. Aplicabilitatea art.2821Cod procedură civilă.

Decizie - 16.10.2008

Partaj. Criterii de atribuire a bunurilor. Coroborarea dispoziţiilor art.741 cu dispoziţiile art.6735 şi art.6739 Cod pr.civilă.

Decizie - 10.12.2007

ACŢIUNE REVOCATORIE. PARTAJ JUDICIAR.

Decizie - 25.09.2007

Partaj judiciar.Procedura de judecată în apel.Nelegalitatea pronunţării a două decizii în acelaşi dosar

Decizie - 26.01.2007

Partaj de bunuri comune. Stabilirea cotelor de contribuţie a soţilor la dobândirea bunurilor comune