Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 26.08.2016

Obligaţia de plată a cauţiunii

Sentinţă civilă - 23.05.2016

Plângere împotriva încheierii de carte funciară; notare sentință civilă; notare raport juridic în legătură cu imobilul

Sentinţă civilă - 20.05.2016

Plângere contravențională; temeinicie proces verbal de contravenție; condiția ex proprii sensibus

Sentinţă civilă - 07.04.2016

Revendicare; grănițuire; intervenție în interes propriu; excepția de garanție pentru evicțiune a vânzătorului

Sentinţă penală - 16.03.2016

Diferență încadrare juridică furt și tâlhărie; acte materiale asimilate noțiunii de violență; conținutul constitutiv al infracțiunii de tâlhărie

Sentinţă civilă - 10.03.2016

Plângere contravențională; obligaţie fiscală de declarare: declaraţia COD 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, respectiv impozitul pe veniturile microîntreprinderilor; culpa intimatei

Sentinţă civilă - 25.02.2016

Contestație la executare; prescripția dreptului de a solicita executarea silită; momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție

Sentinţă civilă - 23.02.2016

Stare de devălmăşie între soţi; criterii stabile cotă majoritară

Sentinţă civilă - 23.02.2016

Condiţii de admisibilitate procedura special de evacuare; notificare prin executor judecătoresc

Sentinţă civilă - 18.02.2016

Cesiune drept litigios; condiţii ce trebuie îndeplinite de către un drept cesionat pentru a fi considerat litigios

Sentinţă civilă - 15.02.2016

Calitate procesuală active contestaţie la executare; persoană interesată; momentul de la care curge termenul de 15 zile pentru introducerea contestaţiei; executare silită asupra unui autovehicul înstrăinat anterior

Sentinţă civilă - 12.02.2016

Partaj solicitat de creditor pe calea acțiunii oblice

Sentinţă civilă - 12.02.2016

Lipsa plângerii prealabile; lipsa obligației organelor de cercetare penală de a administra probe în vederea stabilirii situației de fapt; inadmisibilitate atacare ordonanță prim-procuror

Sentinţă civilă - 12.02.2016

Proces verbal de contravenție întocmit în urma unei ordonanțe de clasare; netemeinicie; ex proprii sensibus

Sentinţă civilă - 11.02.2016

Temeinicie proces verbal de contravenție; înstrăinare autoturism; persoana căreia îi incumbă obligația de plată a rovignetei

Sentinţă penală - 09.02.2016

Condiţii de sancţionare ale tentativei la infracţiunea de furt calificat; măsură educativă neprivativă de libertate

Sentinţă civilă - 09.02.2016

Dovadă contract de împrumut încheiat sub semnătură privată; inexistența mențiunii bun și aprobat; început de dovadă scrisă coroborat cu mărturisirea judiciară indirectă

Sentinţă civilă - 08.02.2016

Anulare procură notarială și contract de vânzare-cumpăare autentificat; lipsa consimânt; contestare semnătură vânzător;

Sentinţă civilă - 08.02.2016

Nulitate contract de împrumut și act juridic nenumit; caracterul real al contractului de împrumut; lipsa remiterii sumei de bani împrumutate; condițiile restituirii contraprestațiilor

Sentinţă civilă - 04.02.2016

despăgubiri asigurător de răspundere civilă auto; modalitatea de stabilire a daunelor morale