Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 25.03.2015

Litigii de muncă. Încetarea contractului de muncă în baza art. 55 lit. b C. muncii. Data întrunirii acordului părţilor.

Decizie - 03.03.2015

Civil. Acţiune în anulare acte constitutive asociaţie de proprietari pentru neîndeplinirea condiţiilor de validitate a actelor depuse în susţinerea cererii de acordare a personalităţii juridice. Putere de lucru judecat.

Decizie - 03.03.2015

Refuzul autorităţilor de a comunica în temeiul art. 659 al.2 C. pr. Civ. în copie executorului judecătoresc, documentele, precum şi, în scris, datele şi informaţiile apreciate de executorul judecătoresc ca fiind necesare realizării executării silite.

Decizie - 03.03.2015

termen de formulare contestaţie în anulare

Decizie - 06.01.2015

Coparticipare procesuală pasivă obligatorie

Sentinţă civilă - 22.12.2014

civil-pretenţii-daune morale

Hotărâre - 19.12.2014

Civil. Expropriere

Sentinţă penală - 18.12.2014

PENAL – ÎNTRERUPERE EXECUTARE PEDEPASĂ ADMISĂ PE MOTIVE MEDICALE

Sentinţă civilă - 16.12.2014

procedura insolvenţei

Sentinţă civilă - 16.12.2014

procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată

Sentinţă civilă - 11.12.2014

recalcularea pensiei în funcţie de sporul de acord global pentru care s-a plătit contribuţia la asigurările sociale

Sentinţă civilă - 11.12.2014

recalcularea drepturilor de pensie, prin valorificarea veniturilor suplimentare la retribuţia tarifară de încadrare

Sentinţă civilă - 10.12.2014

suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor- în temeiul art.133 alin.1 din Legea nr.31/1990 şi art.996 şi următoarele din Noul Cod de Procedură civilă

Sentinţă civilă - 09.12.2014

civil-atragerea răspunderii patrimonială potrivit dispoziţiilor art. 138 lit. si d) din Legea 85/2006.

Decizie - 08.12.2014

inopozabilitate contract de vânzare-cumpărare

Decizie - 02.12.2014

grăniţuire

Decizie - 02.12.2014

civil-grăniţuire

Sentinţă civilă - 26.11.2014

civil-despăgubiri morale

Decizie - 24.11.2014

civil-plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

Decizie - 24.11.2014

civil-anulare proces-verbal