Spete jurisprudenta

Decizie - 03.10.2019

Conform art. 1 alin. 3 din OG 13/2011 „Dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă este denumită dobândă penalizatoare

Decizie - 24.06.2019

ACTIUNE IN CONSTATARE. Necercetarea fondului cauzei. Lipsa pronuntarii asupra cererilor formulate de parti

Decizie - 24.04.2019

Actiune pauliana

Decizie - 17.04.2019

ACTIUNE POSESORIE. Lipsa minutei. Nulitatea hotararii judecatoresti

Decizie - 28.01.2018

Calitate procesuală activă cerere de anulare titlu de proprietate. Intreres

Decizie - 08.11.2017

Acțiune în constatare. Admisibilitate. Inexistența unei acțiuniîn constatare

Decizie - 18.10.2017

Acțiune pauliană. Condiţii

Decizie - 24.10.2014

Acţiune în răspundere civilă contractuală în cadrul unui litigiu între profesionişti având ca izvor un contract de antrepriză

Decizie - 21.03.2012

4. Acţiunea revocatorie Acţiunea revocatorie duce la desfiinţarea actului, întocmai ca şi acţiunea în anularea unui act juridic, totuşi, ea se deosebeşte de aceasta din urmă, deoarece acţiunea în anulare produce efecte faţă de orice persoană, pe cân...

Decizie - 05.11.2009

Acţiune în grăniţuire

Decizie - 16.04.2009

Acţiunea civilă prin care un terţ atacă dispoziţia Primarului emisă conform dispoziţiilor Legii 10/2001 este de competenţa instanţei de drept comun

Decizie - 31.03.2009

Acţiune în constatare

Decizie - 25.02.2009

Acţiune în rezoluţiune contract. Clauză de arvună cu rol de dezicere

Decizie - 29.01.2009

Acţiune în grăniţuire

Decizie - 01.06.2005

Calitate procesuală.Rolul activ al judecătorului.Acţiune în constatare.Admisibilitate în cazul proprietarului care se află în posesia bunului