Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 14.10.2021

Contestaţie la executare bilet la ordin

Decizie - 20.01.2015

Bilet la ordin. Caracterul de titlu executoriu

Decizie - 22.05.2014

Drept procesual civil. Calea de atac promovată de oponent împotriva somaţiei emise de executorul judecătoresc în cadrul procedurii silite a unei cambii.

Decizie - 31.03.2014

Bilet la ordin „în alb”. Opoziţie la executare. Cercetarea cerinţelor de valabilitate în raport cu specia biletului la ordin, normele BNR şi Legea nr. 58/1934. Condiţia semnării biletului la ordin de către emitent. Dreptul beneficiarului şi posesorilor

Decizie - 21.03.2014

Litigii cu profesioniştii. Bilet la ordin.

Decizie - 04.03.2013

Opoziţie cambială introdusă tardiv

Decizie - 07.02.2013

Opoziţie cambială. Excepţia de nedresare a protestului de neplată. Obligaţie directă invocată de avalist

Decizie - 10.12.2012

Cambia şi biletul la ordin. Solidaritatea cambiei.

Decizie - 16.05.2012

Titlu de credit. Opoziţie cambială.

Decizie - 06.03.2012

Acţiune în anularea incidentului de plată. Greşita înscriere a incidentului în condiţiile în care titlurile de valoare refuzate la plată pentru lipsa disponibilului, au fost introduse după deschiderea procedurii insolvenţei debitorului, asupra unui c...

Decizie - 14.02.2012

Bilet La Ordin. Opozitie La Executare. Lipsa Semnaturii Emitentului. Avalul.

Decizie - 01.02.2012

Fond Funciar

Decizie - 24.01.2011

Contestatie la executare si opozitie la executarea cambiala. Constatare nulitate titlu - bilet la ordin. Exceptia de neexecutare a contractului.

Decizie - 14.01.2011

Investirea cu formulă executorie a biletului la ordin. Invocarea nevalabilităţii formale a biletului la ordin. Inadmisibilitate

Decizie - 11.02.2010

Drept procesual civil. Competenţa. Instanţa competentă să dispună investirea cu formulă executorie a biletului la ordin.

Decizie - 06.01.2010

Investirea cu formulă executorie a biletului la ordin. Condiţii de valabilitate.

Decizie - 17.11.2009

BILET LA ORDIN

Decizie - 03.11.2009

Bilet la ordin stingerea raporturilor fundamentale dintre părţi nu influenţează drepturile şi obligaţiile izvorâte din biletul la ordin

Decizie - 29.11.2005

Fara titlu

Decizie - 18.11.2005

Fara titlu