Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 21.06.2010

Obligaţia de a face; daune cominatorii. Stabilirea accesului la drumul public pe zona de retenţie şi de protecţie a lacului de acumulare. Calificarea acţiunii. Inexistenţa condiţiilor stabilite de art. 576 Cod civil. Aplicarea art. 1073 Cod Civil.

Sentinţă civilă - 13.11.2009

Procedeul modificării dispoziţiei nr. 3031/2005, adoptat de primar, nesocoteşte şi este de natură să suprime stabilitatea, precum şi securitatea raporturilor juridice, a situaţiilor de drept fixate între părţi cu caracter definitiv

Sentinţă civilă - 13.11.2009

În ceea ce priveşte diferenţa de 292 m.p. solicitată prin acţiunea civilă de către cele două reclamante, s-a făcut de către pârât proba contrarie în sensul că acestea nu sunt persoane îndreptăţite în sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001 republicată, î...

Sentinţă civilă - 13.11.2009

Aşa cum rezultă din notificarea formulată, reclamanta a solicitat restituirea de la pârâta S.C. S. SRL Coşbuc, persoană juridică înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, cu capital integral privat, care nu face parte din persoanele juridice prevăzute...

Sentinţă civilă - 13.11.2009

Soluţia Curţii de Apel Cluj cuprinsă în dispozitivul hotărârii irevocabile, precum şi considerentele decisive ale acesteia, adică acelea care constituie susţinerea necesară a dispozitivului, ce formează corp comun cu acesta (privitoare la suprafaţa r...

Decizie - 27.10.2009

Obligaţia de mutare a unui obiectiv energetic.

Decizie - 24.06.2009

Litigiu civil. Constatarea dreptului de proprietate asupra constructiilor realizate prin accesiune imobiliara.

Decizie - 08.04.2009

Posibilitatea dobandirii de catre o persoana fizica a dreptului de folosinta asupra terenului statului, teren aferent constructiei edificate in baza unei autorizatii legal emise, anterior anului 1989.

Sentinţă civilă - 27.01.2009

Fara titlu

Sentinţă civilă - 28.11.2008

anulare act

Sentinţă civilă - 30.09.2008

Excepţie de nelegalitate. Anexe la H.G. nr. 1016/2005 privind inventarul bunurilor din domeniul public

Decizie - 22.04.2008

Condiţiile de participare la licitaţie cuprinse in caietul de sarcini pot fi contestate numai in cadrul procedurii de desfăşurare a licitaţiei publice

Decizie - 06.03.2008

Acţiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului aferent edificiului şcoală. Citarea în cauză a Ministerului Finanţelor Publice pentru Statul român titular al dreptului de proprietate

Sentinţă civilă - 29.01.2008

obligaţie de a face

Decizie - 26.09.2007

Competenţa de soluţionare a acţiunii în evacuare dintr-un spaţiu proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale aparţine instanţei de contencios-administrativ

Decizie - 17.09.2007

Dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public nu este susceptibil de dezmembrăminte (art. 11 din Legea 213/1998). Constructorul de bună credinţă nu poate fi evacuat de pe terenul pe care îl ocupă, fără ca proprietarul terenului să-şi...

Decizie - 02.07.2007

Imobil preluat abuziv. Apartenenţa la domeniul public. Imposibilitatea restituirii în natură. Calea procedurală a obţinerii de despăgubiri.

Sentinţă civilă - 26.06.2007

Calitatea procesuală in cauzele având ca obiect imobile din patrimoniul statului

Decizie - 04.06.2007

Constatarea lipsei calitatii procesuale pasive. Consecinte

Sentinţă civilă - 17.05.2007

Exceptia de nelegalitate. Hotarâre a comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor emisă în anul 1991. Inadmisibilitate .