Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 31.03.2010

Accesiune- Calitate procesuală pasivă

Decizie - 18.02.2010

Partid politic. Subiect de drept în acţiunile în contencios administrativ privind apărarea unui interes legitim public.

Decizie - 21.01.2010

Publicitatea şedinţei.

Decizie - 03.07.2009

JUDECAREA CAUZEI ÎN CARE INCULPATUL A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ ATÂT PENTRU SĂVÂRŞIREA UNEIA DINTRE INFRACŢIUNILE PREVĂZUTE DE ART. 13, RESPECTIV, ART. 18 DIN LEGEA NR. 678/2001, CÂT ŞI PENTRU ALTE INFRACŢIUNI. PUBLICITATEA ŞEDINŢEI DE JUDECATĂ

Decizie - 23.04.2009

RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV. INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC. -art. 1, 2 lit., 12 lit.d din Legea 544/2001; -art. 3041, 312 Cod procedură civilă;

Decizie - 07.07.2008

Fara titlu

Sentinţă civilă - 27.06.2008

Fara titlu

Decizie - 23.04.2008

Publicitatea şedinţei în care se judecă inculpaţi minori cu inculpaţi majori. Consecinţa nerespectării acestei reguli.

Decizie - 13.03.2008

Potrivit prevederilor art. 90 din Legea 31/1990 republicată, acţiunile în anularea hotărârilor AGA se judecă în camera de consiliu, aceasta fiind o regula derogatorie de la regula generala prevăzută de art. 121 Cod de procedură civilă potrivit căreia...

Decizie - 03.07.2007

Publicitatea şedinţei de judecată. Nulitate absolută.

Sentinţă comercială - 21.03.2007

Legea 544/2001 privind accesul la informatii publice

Decizie - 06.11.2006

PUBLICITATE IMOBILIARĂ. RECTIFICARE DE CARTE FUNCIARĂ. CONDIŢII.

Decizie - 09.02.2006

Funcţionar public. Încetare raport de serviciu prin eliberare din funcţie publică

Decizie - 12.05.2005

PUBLICITATE IMOBILIARĂ. CERERE DE INTABULARE. OPOZIŢIE. ÎNREGISTRĂRI CONCOMITENTE. ADMISIBILITATE.

Decizie - 08.02.2005

Publicitatea şedinţei de judecată. Menţinerea măsurii arestării inculpatului la primirea dosarului.

Decizie - 29.10.2004

PUBLICITATE IMOBILIARĂ. RADIERE. INTERDICŢIE DE ÎNSTRĂINARE. RECURS. ACTE NOI.