Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 22.06.2022

Anulare act administrativ. Interesul în formularea și susținerea recursului de către Unitatea Administrativ Teritorială

Sentinţă civilă - 24.03.2022

confirmare plan de reorganizare - insolventa

Hotărâre - 17.02.2022

Contestație hotărâre adunare creditori de confirmare a lichidatorului judiciar. Calculul valorii totale a creanțelor la care se referă art. 19 alineat 2 din Legea 85/2006

Hotărâre - 25.01.2022

Decizie de concediere motivată printr-o necesitate a reorganizării unei asociații de drept privat de utilitate publică. Aplicare Cod administrativ. Reglementarea legală expresă a modului de reprezentare a Asociației. Neplata drepturilor salariale aferente

Decizie - 09.09.2021

Apel. Insolvență. Confirmare plan de reorganizare

Decizie - 01.04.2021

Apel. Procedura insolvenței – antrenare răspundere administrator special

Decizie - 19.05.2020

Insolvență. Condiții confirmare plan de reorganizare.

Decizie - 19.09.2019

Insolvență. Plan de reorganizare. Condiții de aprobare.

Decizie - 09.04.2019

Decizie de concediere. Respingerea excepţiei nulităţii absolute a deciziei de concediere pentru lipsa semnăturii reprezentantului legal, în cazul semnării acesteia de Şeful de Departament, însărcinat cu aceste atribuţii printr-un act intern şi care a semn

Decizie - 07.11.2017

Apel. Procedura insolvenţei. Confirmare plan de reorganizare. Posibilitatea judecătorului-sindic de a examina viabilitatea planului de reorganizare, în condiţiile în care acest aspect reprezintă o chestiune de oportunitate. Momentul în raport de care treb

Decizie - 21.09.2017

Apel. Litigii cu profesionişti. Cerere de efectuare a unor menţiuni în registrul comerţului cu privire la o societate radiată din registru. Inadmisibilitatea înregistrărilor

Decizie - 21.09.2017

Recurs. Procedura insolvenţei. Nelegalitatea hotărârii adunării creditorilor de infirmare a lichidatorului judiciar desemnat de judecătorul – sindic, ca urmare a admiterii cererii de înlocuire a fostului lichidator judiciar, în situaţia în care fostul lic

Decizie - 12.09.2017

Recurs. Procedura insolvenţei. Lipsa calităţii procesuale active a lichidatorului judiciar în exercitarea recursului împotriva Sentinţei de admitere a contestaţiei împotriva Deciziei creditorului majoritar de desemnare a sa în această calitate

Decizie - 12.09.2017

Recurs. Procedura insolvenţei. Cerere de recunoaştere a unui drept de retenţie în favoarea unui creditor deţinând o creanţă născută în cursul procedurii. Imposibilitatea legală de constituire a unui asemenea drept

Decizie - 07.09.2017

Apel. Procedura insolvenţei. Posibilitatea judecătorului – sindic de a stabili onorariul lichidatorului judiciar, conform art. 47 alin.1 lit. o) din Legea nr. 85/2014, în situaţia în care acesta nu a fost decis în condiţiile art. 57 alin. 3 şi 7 din acela

Decizie - 11.07.2017

Apel. Procedura insolvenţei. Cerere de instituire a sechestrului asigurator şi a popririi asiguratorii. Posibilitatea instituirii ambelor măsuri asiguratorii. Scopul, rolul şi cuantumul cauţiunii fixate de instanţă pentru fiecare din cele două măsuri asig

Decizie - 29.06.2017

Recurs. Procedura insolvenţei. Contestaţie tabel definitiv prin care se solicită radierea unor creanţe înscrise fără ca taxa de timbru aferentă cererilor de înscriere creanţă să fi fost achitată. Netemeinicia contestaţiei, câtă vreme creditorilor nu li s-

Decizie - 15.06.2017

Apel. Litigii cu profesionişti. Cerere de chemare în judecată prin care se solicită rezoluţiunea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor unei societăţi comerciale. Inadmisibilitate

Decizie - 15.06.2017

Procedura insolvenţei. Contestaţie în anulare formulată de preşedintele comitetului creditorilor împotriva unei Decizii a instanţei de recurs, prin care invocă lipsa citării sale la soluţionarea recursului, în condiţiile în care Legea privind procedura in

Decizie - 06.06.2017

Apel. Litigii cu profesionişti. Cerere de obligare a societăţii de asigurare la plata daunelor morale şi materiale decurgând din accident de circulaţie, precum şi la plata penalităţilor de întârziere. Momentul de la care se calculează penalităţile de întâ