Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 26.09.2017

Modificare documentație de urbanism vs. îndreptare eroare materială.

Decizie - 23.08.2017

Măsurile de remediere luate de autoritatea contractantă în conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducătorul acesteia.

Decizie - 31.03.2017

Aplicarea dispozițiilor Legii nr. 207/2015, privind noul Cod de procedură fiscală contestațiilor administrative înregistrate ulterior datei de 01.01.2016.

Decizie - 19.12.2016

Posibilitatea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 de revocare a unei hotărâri deja intrate în circuitul civil prin emiterea unei hotărâri ulterioare de modificare a celei dintâi.

Decizie - 11.12.2015

Anulare HCL privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului S. a unor imobile - terenuri situate în intravilan. Nelegalitate.

Decizie - 21.09.2015

Acţiune având ca obiect anularea adresei I.P.J. prin care reclamantul a fost atenţionat să respecte îndatoririle de serviciu. Inadmisibilitate.

Decizie - 21.09.2015

Angajarea răspunderii solidare a administratorului asociat în temeiul art. 27 alin. 2 lit. c şi d Cod procedură fiscală. Condiţia relei - credinţe.

Hotărâre - 20.04.2015

Anulare art. 1 pct. 2 aliniat ultim din Anexa 3 a H.C.L. S. nr.103/2011, privind competenţa agenţilor constatatori împuterniciţi ai Primarului Municipiului S. de a constata şi aplica sancţiuni contravenţionale.

Decizie - 23.03.2015

Comunicarea actului administrativ - fiscal în conformitate cu prevederile art.44 Cod pr. fiscală. Inaplicabilitatea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 536/2011 şi a Deciziei în interesul legii nr.10/2013.

Decizie - 16.03.2015

Anulare proces - verbal întocmit de Garda Financiară. Inadmisibilitatea acţiunii în contencios administrativ.

Decizie - 02.02.2015

Finanţarea legală din bugetul local al primăriei a sumelor necesare achiziţionării de bonuri valorice de carburant pentru consumul efectuat de Poliţia Română.

Decizie - 12.12.2014

Nelegalitatea măsurii suspendării procedurii de soluţionare a contestaţiei administrative dispuse de către organul fiscal competent.

Decizie - 12.11.2014

Invocarea din oficiu, ca motiv de ordine publică, a decăderii pârâtului din dreptul de a emite dispoziţia de imputare.

Decizie - 01.10.2014

Incidenţa dispoziţiilor art. 39 şi 40 din Codul de procedură fiscală privind conflictul de interese al funcţionarul public din cadrul organului fiscal.

Decizie - 08.07.2014

Respingerea ca prematură a acţiunii privind anularea unei decizii emise de Camera de Conturi Alba, în condiţiile nesoluţionării contestaţiei formulate împotriva acesteia.

Decizie - 02.07.2014

Aplicabilitatea sentinţei nr. 835/2012 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti privind anularea Ordinului preşedintelui CNAS nr. 617/2007 asupra deciziilor de impunere emise anterior publicării sentinţei în Monitorul Oficial.

Decizie - 12.03.2014

Anularea unui proces verbal de cercetare întocmit de ITM. Lipsa culpei societăţii angajatoare în producerea accidentului.

Hotărâre - 21.01.2013

Actul administrativ fiscal. Sancţiunea necomunicării lui şi data naşterii obligaţiei fiscale la care acesta se referă.

Decizie - 06.02.2012

Hotărâre a consiliului local prin care a fost aprobată asocierea unităţii administrativ-teritoariale cu alte persoane juridice în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor de vânătoare şi pescuit conform Legii nr. 407/2006. Legalitate.

Decizie - 14.12.2011

Hotărâri ale consiliului local. Lipsa motivării. Sancţiune