Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 24.02.2020

Apel penal. Latură civilă. Recunoaşterea pretenţiilor civile. Invocarea în apel de către inculpat a erorii cu privire la pretenţiile civile formulate de partea civilă la care s-a achiesat104

Hotărâre - 19.12.2019

Acordarea persoanei îndreptățite de bunuri în compensare, altele decât cele menționate în lista întocmită de entitatea investită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 rep. și modificată, dacă persoana îndreptățită face dovada caracte

Hotărâre - 04.12.2019

. Cerere de acordare avans compensaţie financiară. Condiţiile pentru admiterea unei atare cereri, în raport de condiţiile pentru admiterea cererii de acordare a compensaţiei financiare

Hotărâre - 10.12.2018

Litigiu privind funcţionarii publici. Ajutor la pensionare potrivit art. 20 din Secţiunea 3 - Capitolul II- Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010. Prematuritate

Hotărâre - 08.10.2018

Despăgubiri acordate în temeiul Legii nr. 290/2003. Putere lucru judecat considerente. Dovada bunurilor abandonate la data refugiului în România

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Retrocedarea bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România în baza OUG nr. 94/2000. Condiții pentru recunoașterea dreptului de retrocedare. Dovada calității de fost proprietar și preluarea abuzivă de către stat

Hotărâre - 05.05.2018

Excepția lipsei de interes și rămânerii fără obiect a cererii în cazul în care nu mai există raporturi de muncă între părți. Daune morale; faptă ilicită stabilită cu putere de lucru judecat prin hotărâre judecătorească

Decizie - 26.06.2017

Accident auto. Stabilirea cuantumului daunelor datorate în latura civilă, pe baza unei declarații notariale. Consecințe

Decizie - 08.05.2017

Drepturi salariale. Aplicarea unor sporuri în raport de funcția/postul deținut precum și de specificul activității, daune-interese pentru repararea prejudiciului produs

Decizie - 23.02.2017

Accident de circulaţie. Dovada întinderii prejudiciului moral şi a prejudiciului material

Decizie - 20.01.2017

Scopul măsurii asigurătorii în procesul penal. Răspunderea individuală, netemeinicia menținerii măsurii asiguratorii în limita valorică a prejudiciului total din dosar

Decizie - 13.04.2016

Decesul inculpatului după soluționarea definitivă a acțiunii penale. Rezolvarea acțiunii civile disjunse

Decizie - 17.07.2014

Gresita solutionare a actiunii civile. Încalcarea dispozitiilor art.19 si 23 Cod procedura penala. Achiesarea inculpatului la pretentiile partii civile

Decizie - 04.06.2014

Daune morale solicitate în temeiul art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 221/2009. Incidența deciziei nr. 1358/21.10.2010 a Curții Constituționale. Despăgubiri materiale fundamentate pe dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009. Sfera

Decizie - 09.05.2012

Acţiune în obligaţia de a face. Racordare la reţeaua de energie electrică. Despăgubiri

Decizie - 09.04.2012

Dreptul de a obţine repararea pagubei cauzate unei persoane fizice sau juridice prin faptul emiterii unui act administrativ nelegal. Condiţii cerute pentru recunoaşterea dreptului de a obţine despăgubiri în cazul unei persoane fizice care se revendic...

Decizie - 11.11.2011

Drepturi băneşti încasate necuvenit. Desfiinţarea titlului executoriu. Culpa debitorului. Daune interese

Decizie - 20.05.2011

Legea nr. 221/2009. Daune morale. Declararea ca neconstituţionale a prevederilor art. 5 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 221/2009, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 1358/21.10.2010. Efecte

Decizie - 18.05.2011

Legea nr. 221/2009. Despăgubiri. Încetarea temeiului de drept, ca urmare a pronunţării de Curtea Constituţională a Deciziei nr. 1360/2010 în cursul judecăţii

Decizie - 29.04.2011

Eroare judiciară. Daune morale. Cuantum