Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 16.02.2018

În cauză nu se poate reţine impreviziunea, situaţie în care dispoziţiile Legii 77/2016 nu sunt aplicabile intimaţilor şi contractului de credit încheiat de aceştia

Sentinţă civilă - 15.02.2018

OPOZIŢIE LA EXECUTARE – interpretarea dispoziţiilor art. 12 alin. 2 din Legea nr. 58/1934 cu privire la completarea biletului la ordin - „posesorul decade din dreptul de a completa cambia în alb după trei ani de la data emisiunii cambiei”

Sentinţă civilă - 15.02.2018

Din dispoziţiile art. 618 şi 634 din vechiul Cod civil rezultă că la constituirea unui drept de servitute de trecere trebuie să se ţină seama şi de interesul celui ce urmează să suporte consecinţele ei, şi nu să se ia în considerare în mod precumpănitor ş

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CIRCULAŢIA AUTOTURISMELOR PE DRUMURILE PUBLICE CU DEPĂŞIREA LIMITEI LEGALE DE VITEZĂ

Sentinţă civilă - 19.10.2016

RECTIFICAREA JUDICIARĂ A ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ ŞI DOBÂNDIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIN EDIFICARE ASUPRA UNEI CASE DE LOCUIT

Sentinţă civilă - 19.10.2016

NERESPECTAREA PERIOADEI DE ODIHNĂ OBLIGATORIE A CONDUCĂTORILOR AUTO CE EFECTUEARĂ TRANSPORT DE MARFĂ – MOTIVE TEMEINICE DE ÎNLOCUIRE A SANCŢIUNII PECUNIARE CU AVERTISMENT

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CALITATEA PROCESUALĂ ACTIVĂ A MINORULUI CARE SOLICITĂ MAJORAREA PENSIEI DE ÎNTREŢINERE

Sentinţă civilă - 19.10.2016

MODALITATEA DE ADUCERE LA CUNOŞTINŢA CLIENŢILOR A TARIFELOR PRACTICATE DE UN PRESTATOR DE SERVICII

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CONDIŢIILE LEGALE DE INSTITUIRE A TUTELEI MINORULUI

Sentinţă civilă - 19.10.2016

OBLIGAŢIA FURNIZORULUI DE SERVICII FINANCIARE DE A EFECTUA DEMERSURILE NECESARE PENTRU RADIEREA DIN TOATE EVIDENŢELE A DEBITULUI STINS PRIN PLATĂ

Sentinţă civilă - 19.10.2016

SANCŢIONAREA CONDUCĂTORULUI AUTO PENTRU CĂ NU A RESPECTAT SEMNALELE LUMINOASE ŞI ACUSTICE LA TRECEREA LA NIVEL CU CALEA FERATĂ

Sentinţă civilă - 19.10.2016

MOMENTUL CONSTATĂRII FAPTEI CONTRAVENŢIONALE DE A EDIFICA UN IMOBIL FĂRĂ A DEŢINE AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CONDIŢIA EXERCITĂRII DE VIOLENŢE ASUPRA PERSOANEI CARE SOLICITĂ EMITEREA UNUI ORDIN DE PROTECŢIE

Sentinţă civilă - 19.10.2016

RĂSPUNDEREA CIVILĂ A EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

Sentinţă civilă - 19.10.2016

MODALITATEA DE COMUNICARE A PROCESELOR VERBALE CONTRAVENŢIONALE

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CONDIŢIILE LEGALE PRIVITOARE LA REŢINEREA CONTRAVENŢIEI PREVĂZUTE DE ART. 276 ALIN. 1 LIT. E CODUL MUNCII

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CONDIŢIILE STABILIRII UNEI PENSII DE ÎNTREŢINERE PENTRU COPILUL AFLAT ÎN CONTINUAREA STUDIILOR

Sentinţă civilă - 19.10.2016

CONDIŢIILE ANGAJĂRII RĂSPUNDERII ASIGURĂTORULUI LA ASIGURAREA DE BUNURI

Sentinţă civilă - 19.10.2016

INCIDENŢA NULITĂŢII RELATIVE A PROCESULUI VERBAL CONTRAVENŢIONAL PENTRU CONSEMNAREA ERONATĂ A NUMELUI CONTRAVENIENTULUI

Sentinţă civilă - 19.10.2016

INVOCAREA PROPRIEI CULPE NU POATE FI MOTIV DE ADMITERE A RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE A ALTEI PERSOANE