Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 04.03.2020

Suspendare executare act administrativ. Instanţa competentă teritorial. Relevanţa naturii juridice a actului

Sentinţă civilă - 26.02.2020

Contestaţie în anulare. Nelegala citare în faţa instanţei de apel. Admisibilitate

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Practică comercială înşelătoare. Oportunitate aplicare avertisment

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Contravenţie pentru care legea nu prevede în mod expres obligaţia agentului constatator de a utiliza mijloace tehnice de constatare. Sarcina probei

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie Apel. Prezumția de temeinicie a procesului verbal de constatare a contraventiei. Prezumţie simplă. Răsturnare

Decizie - 26.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale. Aplicare avertisment

Sentinţă civilă - 25.02.2020

Revizuire. Omisiunea instanţei de apel de a se pronunţa asupra unei excepţii. Inadmisibilitate

Decizie - 25.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Contravenţie constatată printr-un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. Dovada contrară.

Decizie - 13.02.2020

Anulare proces verbal de constatare contravenţie. Apel. Sancţiunea contravenţională complementară a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile. Caracter preventiv

Sentinţă civilă - 16.01.2020

Conflict de muncă. Contestaţie împotriva deciziei angajatorului privind reintegrarea contestatorului în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei de concediere. Caracterului executoriu al hotarârii judecătoreşti pronunţată în prima instanţă în litigi

Sentinţă civilă - 03.07.2019

Cerere având ca obiect ordonanţă de plată. Contract de execuţie lucrări. Creanţă certă, lichidă şi exigibilă. Interpretarea contractului

Sentinţă civilă - 20.06.2019

Cerere având ca obiect anulare act administrativ. Certificat de încadrare în grad de handicap. Asistent personal

Sentinţă civilă - 19.06.2019

Cerere având ca obiect anulare act administrativ-fiscal. Obligativitatea procedurii prealabile. Inadmisibilitatea cererii

Sentinţă civilă - 19.06.2019

Cerere având ca obiect litigiu privind funcţionarii statutari. Personal militar. Recalcularea soldei de funcţie pe anii 2017-2019 la nivelul soldei minime brute pe economie

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Cerere având ca obiect drepturi băneşti. Plata drepturilor salariale. Funcţie didactică auxiliară

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Cerere având ca obiect reconstituire vechime. Calitate procesuală pasivă. Calitatea de deţinător de arhivă. Dovada distrugerii arhivei

Sentinţă civilă - 12.06.2019

Cerere având ca obiect drepturi băneşti. Garanţie bănească reţinută de angajator. Eliberare carnet de consemnare;

Sentinţă civilă - 11.06.2019

Cerere având ca obiect anulare act administrativ. Suspendare act administrativ. Condiţii. Drept de concesiune. Calitatea de moştenitor

Sentinţă civilă - 06.06.2019

Cerere având ca obiect drepturi băneşti. Drepturi salariale neachitate. Ordinea de plată a obligaţiilor băneşti

Sentinţă civilă - 05.06.2019

Cerere având ca obiect contestaţie privind alte drepturi de asigurări sociale. Luptător cu rol determinant. Reţinerea nelegală a cotei de CASS