Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 25.10.2018

PROPRIETATE PUBLICĂ

Sentinţă civilă - 13.04.2016

Rectificare titlu proprietate-prematuritate

Sentinţă civilă - 09.04.2013

Inadmisibilitate actiune in constatarea unui drept, dezmembramant al dreptului de proprietate al statului, lipsa calitate procesuala pasiva

Sentinţă civilă - 19.02.2013

Ordin de protecţie

Sentinţă civilă - 01.08.2012

Restrângerea dreptului de administrare

Sentinţă civilă - 09.03.2012

Legea nr. 10/32001

Sentinţă civilă - 15.11.2011

Acţiune în constatare. Inadmisibilitate.

Sentinţă civilă - 03.02.2011

evacuare

Sentinţă civilă - 25.06.2010

Proprietatea publică este inalienabilă. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren aflat in proprietate publică în favoarea unei persoane private şi punerea acesteia în posesia terenului ar reprezenta o încălcare a principiului inalien...

Sentinţă civilă - 13.11.2009

Procedeul modificării dispoziţiei nr. 3031/2005, adoptat de primar, nesocoteşte şi este de natură să suprime stabilitatea, precum şi securitatea raporturilor juridice, a situaţiilor de drept fixate între părţi cu caracter definitiv

Sentinţă civilă - 13.11.2009

În ceea ce priveşte diferenţa de 292 m.p. solicitată prin acţiunea civilă de către cele două reclamante, s-a făcut de către pârât proba contrarie în sensul că acestea nu sunt persoane îndreptăţite în sensul art. 3 din Legea nr. 10/2001 republicată, î...

Sentinţă civilă - 13.11.2009

Aşa cum rezultă din notificarea formulată, reclamanta a solicitat restituirea de la pârâta S.C. S. SRL Coşbuc, persoană juridică înfiinţată în temeiul Legii nr. 31/1990, cu capital integral privat, care nu face parte din persoanele juridice prevăzute...

Sentinţă civilă - 13.11.2009

Soluţia Curţii de Apel Cluj cuprinsă în dispozitivul hotărârii irevocabile, precum şi considerentele decisive ale acesteia, adică acelea care constituie susţinerea necesară a dispozitivului, ce formează corp comun cu acesta (privitoare la suprafaţa r...

Sentinţă civilă - 27.01.2009

Fara titlu

Sentinţă civilă - 28.11.2008

anulare act

Sentinţă civilă - 30.09.2008

Excepţie de nelegalitate. Anexe la H.G. nr. 1016/2005 privind inventarul bunurilor din domeniul public

Sentinţă civilă - 29.01.2008

obligaţie de a face

Sentinţă civilă - 26.06.2007

Calitatea procesuală in cauzele având ca obiect imobile din patrimoniul statului

Sentinţă civilă - 17.05.2007

Exceptia de nelegalitate. Hotarâre a comisiei judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor emisă în anul 1991. Inadmisibilitate .