Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Decizie - 12.02.2020

Litigiu privind funcționarii publici. Menținerea în funcție până la împlinirea vârstei de 65 de ani, vârsta standard de pensionare pentru bărbați, diferită de cea aplicabilă în cazul femeilor – 63 de ani

Decizie - 12.02.2020

Contestație în anulare

Hotărâre - 30.01.2020

Hotarare act autentic

Decizie - 17.01.2020

Capacitatea administrativă a autorităţii publice

Decizie - 17.01.2020

În cazierul fiscal sunt înscrise mențiuni privitoare la fapte și nu mențiuni privitoare la sancțiuni, indiferent dacă acestea din urmă au natură penală sau contravențională

Hotărâre - 15.01.2020

Contestație administrativ fiscală. Suspendare soluționare contestație administrativă. Condiții legale. Dreptul de apreciere al organului fiscal. Infracțiune care se referă la mijloacele de probă. Înrâurire hotărâtoare

Hotărâre - 15.01.2020

Funcționari publici. Agent de poliție. Trecere în corpul ofițerilor de poliție. Grad profesional. Vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite. Norme tranzitorii. Calitatea procesuală pasivă a Ministrului Afacerilor Interne

Decizie - 10.01.2020

Măsuri asigurătorii. Măsurile prevăzute de art. 213 alin. 2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală nu sunt o etapă obligatorie care precede orice executare silită fiscală

Decizie - 09.01.2020

Decizie de impunere creanțe datorate bugetului local.

Hotărâre - 20.12.2019

Anulare act administrativ faţă de lipsa motivării

Hotărâre - 20.12.2019

Obligația fiscală cu titlu de taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări şi obligația fiscală cu titlu de taxă pentru foraje sau excavări. Diferenţa dintre cele două categorii de taxe

Hotărâre - 20.12.2019

Atragere răspundere solidară. Dovada relei credinţe.

Decizie - 16.12.2019

Introducerea în cauză a terţului, conform art.161 din Legea nr. 554/2004

Sentinţă civilă - 27.11.2019

Restituire taxa de poluare

Decizie - 06.11.2019

Refuz soluționare cerere

Sentinţă civilă - 04.11.2019

Anulare act notarial

Decizie - 29.10.2019

Întreprindere individuală. Capacitatea procesuală de folosinţă în litigii de contencios administrativ

Decizie - 29.10.2019

Prelungire permis armă. Anularea anterioară a unui drept de port armă

Sentinţă civilă - 29.10.2019

Anularea hotărârii consiliului local urmare neîndeplinirii condițiilor prevăzute de O.U.G. nr. 26/2012

Sentinţă civilă - 21.10.2019

Anulare act