Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă penală - 26.04.2018

Mandat european de arestare. Motiv opţional de refuz al executării. Recunoaştere pe cale incidentală a hotărârii de condamnare

Sentinţă penală - 05.12.2016

Cauze care înlătură răspunderea penală. Retragerea plângerii prealabile. Împăcarea. Deosebiri.

Sentinţă penală - 04.09.2016

Cooperare judiciară internaţională în materie penală. Recunoaşterea unei hotărâri penale pronunţate în străinătate. Refuzul recunoaşterii unei astfel de hotărâri atunci când în momentul primirii hotărârii au mai rămas de executat mai puţin de 6 luni din p

Sentinţă penală - 27.07.2016

Mandat european de arestare emis în scopul executării unei pedepse aplicată de autoritatea judiciară străină printr-o hotărâre penală definitivă. Lipsa consimţământului persoanei solicitate la predarea sa către autoritățile judiciare străine. Refuz de exe

Sentinţă penală - 23.06.2016

Infracțiunea de omor şi infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Diferenţe. Încadrarea juridică corectă

Sentinţă penală - 12.01.2016

Strămutarea judecării unei cauze. Inaplicabilitatea dispoziţiilor art. 72 Cod pr. penală în cazul cererii de revizuire a două hotărâri care nu se pot concilia

Sentinţă penală - 17.09.2014

Recunoaștere hotărâre străină. Respingere. Neconcordanţă între certificat şi hotărâre.

Sentinţă penală - 30.09.2013

Mandatul european de arestare. Cetăţean străin. Motive de refuz.

Sentinţă penală - 16.08.2013

Mandatul european de arestare. Refuz de punere în executare a acestuia.

Sentinţă penală - 15.04.2013

Pedeapsă nelegală. Greşita stabilire a limitelor de pedeapsă în urma reţinerii prevederilor art. 3201 Cod pr. penală.

Sentinţă penală - 26.02.2013

Primirea de foloase necuvenite

Sentinţă penală - 23.12.2009

Infracţiunea de folosire în mod direct, în interes propriu, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, prevăzută de art.12 lit.b din Legea nr.78/2000

Sentinţă penală - 11.03.2009

Cooperarea internaţională în materie penală. Cerere de mandat european pentru punerea în executare a pedepsei închisorii, faţă de un cetăţean român, în străinătate. Împlinirea termenului de prescripţie potrivit legii penale române. Motiv opţional de ...

Sentinţă penală - 12.11.2007

Art. 278 1 Cod procedură penală, plângere penală inadmisibilă. Societate în lichidare, administrator (petent) fără calitate procesuală, inadmisibilitate.

Sentinţă penală - 27.10.2006

Greşita desfiinţare a sentinţei de fond de către instanţa de apel Trimiterea spre rejudecare – nemotivare;Limitele rejudecării şi nerespectarea disp. art. 385 Cod proc.pen.

Sentinţă penală - 11.10.2006

Art. 661 din Legea 302/2004 modificată prin Legea 224/2006. Mandat de urmărire internaţională. Competenţă

Sentinţă penală - 22.12.2004

LIBERARE CONDIŢIONATĂ

Sentinţă penală - 08.10.2004

OBIECTUL – PLÂNGERE ÎMPOTRIVA SOLUŢIILOR DE NETRIMITERE ALE PROCURORULUI, CONFORM ART. 2781 COD PROCEDURĂ PENALĂ – PUNEREA ÎN MIŞCARE A ACŢIUNII PENALE