Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Sentinţă civilă - 03.03.2020

Conflict de competenţă funcţională între secțiile instanţei. Acțiune introdusă de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate. Caracterul derogator al prevederilor art. 58 alin. (1) din OUG nr. 59/2000

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Acțiune în anulare act administrativ normativ. Condiții de exercitare a acțiunii în contencios administrativ. Persoană interesată. Inadmisibilitate cerere având ca obiect dispoziții legale. Verificarea legalității actului adminis

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Retrocedarea bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România în baza OUG nr. 94/2000. Condiții pentru recunoașterea dreptului de retrocedare. Dovada calității de fost proprietar și preluarea abuzivă de către stat

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a plângerii privind anularea Procesului verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă de suprafaţă

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Fond. Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 19.12.2017

Plata sumelor ce reprezintă ajutorul stabilit conform art.20 alin. l şi 2 din Anexa VII din Legea 284/2010

Sentinţă civilă - 12.12.2017

. Contencios administrativ şi fiscal. Cerere având ca obiect anularea Raportului de evaluare întocmit de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare pent

Sentinţă civilă - 16.10.2017

Conflict negativ de competenţă. Competenţă materială. Anulare proces-verbal de recepţie. Ordinul 1725/2010 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 - 5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi gosp

Sentinţă civilă - 02.07.2013

Conflict de competenţă între cabinetul individual de insolvenţă şi biroul executorului judecătoresc. Sesizarea instanţei

Sentinţă civilă - 12.06.2013

Conflict de competenţă. Încuviinţarea cererii de executare silită. Instanţa de executare

Sentinţă civilă - 06.02.2013

Conflict negativ de competenţă. Competenţa în cazul unui litigiu comercial, după abrogarea dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, prin art. 219 din Legea nr. 71/2011

Sentinţă civilă - 06.02.2013

Competenţă. Răspundere civilă delictuală. Criteriu valoric. Pluralitate de părţi

Sentinţă civilă - 09.01.2013

Competenţă. Criteriu valoric. Litigii între profesionişti

Sentinţă civilă - 18.06.2012

Contencios administrativ. Neacordarea reducerii cu 1/3 a taxelor de şcolarizare solicitate în temeiul H.G. nr. 689/1994, pe toată durata anului şcolar pentru care s-au solicitat. Consecinţe

Sentinţă civilă - 28.05.2012

Conflict negativ de competenţă

Sentinţă civilă - 27.02.2012

Actiune în obligarea MECTS la tiparirea formularelor tipizate constând în diplome de licenta si respectiv a universitatii particulare la eliberarea acestea catre reclamant

Sentinţă civilă - 20.02.2012

Actiune în anularea deciziei baroului, de respingere a cererii de primire în profesia de avocat fara examen. Lipsa dovezii modului de desfasurare a probei de verificare a cunostintelor. Consecinte

Sentinţă civilă - 20.02.2012

Actiune vizând obligarea baroului la primirea în profesia de avocat cu scutire de examen. Lipsa dovezii de exercitare a profesiei de consilier juridic cel putin 10 ani. Inadmisibilitate

Sentinţă civilă - 06.12.2011

Repunerea părţilor în situaţia anterioară. Întoarcerea executării silite. Conflict negativ de competenţă. Instanţa competentă