Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Sentinţă civilă - 30.09.2020

Revizuire. Cale extraordinară de atac, de retractare, care se poate exercita numai împotriva anumitor hotărâri definitive, în cazurile şi condiţiile expres stabilite de lege. Condiția ca revizuirea să vizeze o hotărâre pronunţată asupra fondului sau care

Sentinţă civilă - 16.09.2020

Drept procesual civil. Reprezentare legală. Autorități publice locale. Formularea recursului în numele consiliului local de către primar. Dovada calității de reprezentant. Nulitate recurs

Sentinţă civilă - 07.09.2020

Anulare act administrativ fiscal. Dobândă acordată ca urmare a nelegalei perceperi a taxei de poluare. Greşita acordare a dobânzii legale, iar nu a celei fiscale

Sentinţă civilă - 07.09.2020

Legea nr. 85/2014. Conflictul de interese în cadrul comitetului creditorilor. Inaplicabilitatea art. 51 alin. (1) în situația votului în adunarea creditorilor

Sentinţă civilă - 29.07.2020

Noțiunea de unitate deținătoare, în sensul Legii nr. 10/2001. Condiții și efecte. Stabilirea, cu caracter definitiv, printr-o hotărâre judecătorească, anterioară apariției Legii nr. 10/2001, a calității de proprietar asupra terenului în favoarea unui terț

Sentinţă civilă - 22.07.2020

Recurs împotriva încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, formulat anterior soluţionării litigiului

Sentinţă civilă - 08.07.2020

Hotărâre arbitrală - litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil. Verificarea respectării condițiilor legale privind transferul dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător p

Sentinţă civilă - 06.07.2020

Hotărâre care să țină loc de act autentic de vânzare. Interpretarea și aplicarea art. 207 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990. Corelația cu art. 131 din Legea nr. 85/2014

Sentinţă civilă - 02.07.2020

Calitatea procesuală pasivă a părintelui care nu exercită autoritatea părintească cu privire la minor, în cadrul acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 272/2004

Sentinţă civilă - 01.07.2020

Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de art. 476 C.proc.civ.

Sentinţă civilă - 30.06.2020

Obligare emitere act administrativ. Opozabilitatea hotărârilor judecătoreşti. Redevenţa anuală datorată potrivit art. 4 alin. 2 lit. c) din Anexa la OUG nr. 198/2005

Sentinţă civilă - 15.06.2020

Aplicarea sancţiunii perimării. Calculul termenului de perimare

Sentinţă civilă - 14.04.2020

Anulare act administrativ. Calitate procesuală pasivă. Introducerea în cauză a altor subiecte de drept

Sentinţă civilă - 03.03.2020

Conflict de competenţă funcţională între secțiile instanţei. Acțiune introdusă de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate. Caracterul derogator al prevederilor art. 58 alin. (1) din OUG nr. 59/2000

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Acțiune în anulare act administrativ normativ. Condiții de exercitare a acțiunii în contencios administrativ. Persoană interesată. Inadmisibilitate cerere având ca obiect dispoziții legale. Verificarea legalității actului adminis

Sentinţă civilă - 03.10.2018

Contencios administrativ. Retrocedarea bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România în baza OUG nr. 94/2000. Condiții pentru recunoașterea dreptului de retrocedare. Dovada calității de fost proprietar și preluarea abuzivă de către stat

Sentinţă civilă - 11.07.2018

Conflict negativ de competenţă. Regulator de competenţa stabilind competenţa de soluţionare a plângerii privind anularea Procesului verbal de constatare a abaterilor de la normele de utilizare/exploatare a resurselor de apă de suprafaţă

Sentinţă civilă - 11.06.2018

Fond. Conflict negativ de competență. Acțiunile referitoare la plata unor drepturi salariale sau alte drepturi bănești formulate de salariații ce au calitatea de militari din cadrul ISU, sunt de competența instanțelor de contencios administrativ

Sentinţă civilă - 19.12.2017

Plata sumelor ce reprezintă ajutorul stabilit conform art.20 alin. l şi 2 din Anexa VII din Legea 284/2010

Sentinţă civilă - 12.12.2017

. Contencios administrativ şi fiscal. Cerere având ca obiect anularea Raportului de evaluare întocmit de către Inspecţia de Integritate din cadrul ANI. Cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 87 al.1 lit. d din Legea 161/2003, în forma în vigoare pent