Spete jurisprudenta

Filtre active

Filtrare spete

Hotărâre - 04.03.2020

Contestație împotriva încheierii de luare a măsurii arestului preventiv în faza de urmărire penală.

Sentinţă penală - 26.02.2020

Revizuire. Cazul prevăzut la art. 453 alin.1 lit. a) Cod procedură penală. Admisibilitate în principiu. Determinarea noțiunii de ”fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hot pronunțată în cauza"

Decizie - 12.02.2020

Cerere de contopire a pedepselor. Art. 585 Cod procedură penală. Multiple condamnări pentru infracțiuni care se află, în același timp, atât în concurs real, cât și în recidivă postexecutorie. Considerarea ca executat a unui mandat din care petentul a fos

Sentinţă civilă - 16.12.2019

Drept contencios administrativ . Acordate gradaţiile corespunzătoare, în funcţie de vechimea în muncă. Gradele primite de poliţistul -funcţionar public cu statut special în perioada cursurilor Academiei de Poliţie „Al.I.Cuza” nu sunt considerate grade mi

Decizie - 24.10.2019

Civil. Fond funciar, obligaţie de a face – punere în posesie.

Sentinţă penală - 16.10.2019

Cerere de recunoaştere a unor acte judiciare străine Legea nr. 302/2004 – ordin de confiscare.

Decizie - 02.10.2019

Modificarea sau încetarea obligațiilor stabilite în sarcina persoanei condamnate la o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării – art. 95 Cod penal. Încetarea executării obligaţiei de a nu părăsi teritoriul României.

Decizie - 12.09.2019

Civil. Îndreptare eroare materială.

Sentinţă civilă - 19.08.2019

Drept fiscal. Vânzările de terenuri realizate de reclamant prin mai multe contracte de vânzare /cumpărare sunt operaţiuni impozabile în sensul prevederilor art. 126 alin. 1 din Legea nr. 571/2003

Hotărâre - 19.07.2019

Înch cameră preliminară. Restituirea cauzei la parchet pentru neregularitatea actului de sesizare, ca urmare a nerespectării dreptului la apărare al inculpatului şi anulării parţiale a actelor de urmaririi penale (printre care şi ord. de punere in miscare

Sentinţă penală - 21.05.2019

Contestație la executare. Art. 598 alin.1 lit.c) CPP. Lămurirea întinderii pedepsei complementare prev. de art. 66 alin.1 lit. g) Cod penal, aplicată prin hot. de condamnare. Întinderea noțiunii de profesie în exercitarea căreia a fost savarsita infractiu

Decizie - 14.05.2019

Drept civil. Apel. Pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Teren arabil extravilan; momentul îndeplinirii condițiilor legale.

Decizie - 28.02.2019

Drept civil. Drept procesual civil. Obligaţia de a face. Opozabilitatea hotărârii faţă de terţi.

Sentinţă civilă - 14.02.2019

Civil. Pretenții. Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertate. Inadmisibilitate.

Hotărâre - 08.02.2019

Înch de cameră preliminară. Respingerea cererii de ridicare a măs. asigurătorii instituite asupra unora dintre bunurile aflate sub sechestru, întemeiată pe faptul că prejudiciul calculat inițial nu a fost menținut ca atare în cuprinsul actului de sisizare

Decizie - 31.01.2019

Minori şi familie. Executare silită - Partaj bunuri comune, criterii de atribuire.

Sentinţă civilă - 21.01.2019

Dreptul muncii . Aplicarea Deciziei nr.34/2016 a ICCJ cu privire la instituţia comunicării prin posta electronica a deciziei de concediere

Decizie - 24.10.2018

Contestaţie la executare. art.598 alin 1 lit. d Cod procedura penală Aplicarea legii mai favorabile în cazul contopirii pedepselor.

Sentinţă civilă - 30.01.2017

Fond litigii muncă. Disp. Lg. nr. 1 din - Lg educaţiei naţionale;ORDIN Nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; LEGE Nr.53 din 2003 Codul Muncii

Sentinţă civilă - 14.12.2016

Fond litigii muncă.Art.48 C muncii stabileşte că angajatorul poate modifica temporar locul şi felul muncii, fără consimţământul salariatului, şi în cazul unor situaţii de forţă majoră,cu titlu de sancţ. disciplinară sau ca măs. de protecţie a salariatului